Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Salašské pěnovce

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č. 577 043 361, Petr Pavelčík), příp. na Obecním úřadě Salaš. Návrh plánu péče je také k dispozici na www.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí. Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Salašské pěnovce 651 kB
.pptx mapka_penovce 662,03 kB
.pdf priloha_f_fotodokumentace 398,33 kB
.ppt priloha_m_1_orientacni_zakres_zchu 1039,5 kB
.ppt priloha_m_2_katastralni_mapa_se_zakresem 139,5 kB
.ppt priloha_m_3_rozlozeni_dilcich_ploch 1340,5 kB
.ppt priloha_m_4_prekryv_s_jinymy_chranenymi_uzemimi 1479 kB
.ppt priloha_m_5_typologicka_mapa_zchu 221 kB
.ppt priloha_m_6_obrysova_mapa_lesnich_porostu_zchu 244 kB
.ppt priloha_m_7_porostní_mapa_lesnich_porostu_zchu 233,5 kB
.ppt priloha_m_8_mapa_prirozenosti_lesnich_porostu_zchu 1363 kB
.pdf priloha_t_1_popis_dilcich_ploch_a_planovanych_zasahu_v_nich 201,38 kB
.pdf priloha_t_2_ramcova_smernice_pece_o_les 437,43 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap