Plán péče o navrhovanou přírodní památku Rusava

Návrh plánu péče obsahuje popis opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany ve zvláště chráněném území.
S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č. 577 043 358), na webových stránkách krajského úřadu old.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí, příp. na Obecním úřadě Rusava.
Obec Rusava a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 90 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V případě, že tak neučiní, máme za to, že s návrhem plánu péče pro přírodní památku souhlasí a berou jejich obsah na vědomí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče pro přírodní památku Rusava - Hořansko 2974,86 kB
.pdf Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 215,86 kB
.pdf Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 304,74 kB
.pdf Parcely Rusava-Hořansko 644,23 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap