Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Rochus

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č. 577 043 361, Petr Pavelčík), příp. na Městském úřadě v Uh. Hradišti. Návrh plánu péče je také k dispozici na www.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí. Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o PP Rochus 867,53 kB
.pdf priloha_f_fotodokumentace 617,28 kB
.pdf priloha_m_1_orientacni_zakres_zchu 475,72 kB
.pdf priloha_m_2_katastralni_mapa_se_zakresem_zchu 335,57 kB
.pdf priloha_m_3_rozlozeni_dilcich_ploch_v_zchu 433,53 kB
.pdf priloha_t_1_popis_dilcich_ploch_a_planovanych_zasahu_v_nich 446,25 kB
.pdf priloha_t_2_podrobny_odhad_kalkulace _zasahu_a_opatreni_v_evl 198,14 kB
.pdf priloha_t_2_popis_dilcich_ploch_a_planovanych_zasahu_v_nich 445,74 kB
.pdf priloha_t_3_podrobny_odhad_kalkulace _zasahu_a_opatreni_v_evl 197,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap