Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Remízy u Bánova

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č.  577 043 361, Petr Pavelčík), příp. na Obecním úřadě Bánov, Obecním úřadě Bystřice pod Lopeníkem a  Obecním úřadě Suchá Loz. Návrh plánu péče je také k dispozici na www.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí. Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Remízy u Bánova 1373,78 kB
.pdf Fotodokumentace 2841,46 kB
.ppt priloha_m_1_orientacni_zakres_ZCHÚ_OP 202,5 kB
.ppt priloha_m_2_katastralni_mapa_se_zakresem_ZCHÚ_OP 530 kB
.ppt priloha_m_3_rozlozen_dilcich_ploch_v_ZCHÚ 8216,5 kB
.pptx priloha_m_4_typologicka_mapa 1426,69 kB
.pdf priloha_t_1_vlastnici_pozemku_v_zchu_op 376,92 kB
.pdf priloha_t_2_popis_dilcich_ploch_a_planovanych_zasahu_v_nich 521,08 kB
.pdf priloha_t_3_podrobny_odhad_kalkulace_zasahu_a_opatreni_v_zchu 304,62 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap