Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Popovické rybníky

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č. 577 043 361, Petr Pavelčík), příp. na Obci Popovice, Obci Mistřice, Obci Kněžpole a Městě Uherské Hradiště. Návrh plánu péče je také k dispozici na www.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí. Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Popovické rybníky 2722,01 kB
.ppt Příloha M 1: orientační zákres ZCHÚ a OP 1183 kB
.ppt Příloha M 2: katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a OP 1022 kB
.ppt Příloha M 3: rozložení nelesních dílčích ploch v ZCHÚ 3330 kB
.pptx Příloha M 4: Typologická mapa 1594,06 kB
.ppt Příloha M 5: porostní mapa 1999,5 kB
.pdf Příloha M 6: karta EVL 808,15 kB
.pdf příloha T 1: vymezení území podle současného stavu KN 475,99 kB
.pdf Příloha T 3: rámcová směrnice péče o les 233,8 kB
.pdf Příloha T 4: popis dílčích ploch a plánovaných zásahů v nich 442,36 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap