Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Kněžpolský les

S úplným zněním Návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území a jejího ochranného pásma – Přírodní památka Kněžpolský les je možné se seznámit a nahlédnout do něj na  Obecním úřadu Babice, Huštěnovice, Kněžpole, Spytihněv, Topolná a Městském úřadu Staré Město. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133 vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. 577 043 390, Ing. Vladimír Němec) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí.  Návrh plánu péče je také k dispozici na www.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí. Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. 

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Kněžpolský les 3268,11 kB
.pdf Parcely přírodní památky 629,59 kB
.pdf Parcely ochranného pásma 237,96 kB
.jpg M1 - orientační mapa s vyznačením území 1215,18 kB
.jpg M2 - katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a ochranného pásma 779,35 kB
.jpg M3 - mapa dílčích ploch 593,24 kB
.jpg M5 - mapa stupňů přirozenosti 464,58 kB
.jpg Kopie základní mapy ČR 538,49 kB
.jpg Kopie katastrální mapy 2683,56 kB
.pdf KL 9 - lesnická porostní mapa 53,25 kB
.pdf Příloha T1 243,74 kB
.pdf Příloha T2 242,46 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap