Plán péče o navrhovanou přírodní památku Jasenová

Návrhy plánů péče obsahují popis opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněných územích.
S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č. 577 043 390), na webových stránkách krajského úřadu old.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí, příp. na Městském úřadě Hluk.
Město Hluk a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 90 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V případě, že tak neučiní, máme za to, že s návrhem plánu péče pro přírodní památky souhlasí a berou jejich obsah na vědomí. 

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou přírodní památku Jasenová 1414,54 kB
.pdf Jasenová -parcely 90,21 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap