Plán péče o navrhovanou přírodní památku Čerťák

Návrh plánu péče obsahuje popis opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území.
S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č. 577 043 358), na webových stránkách krajského úřadu old.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí, příp. na Městském úřadě Staré Město.
Město Staré Město a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 90 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V případě, že tak neučiní, máme za to, že s návrhem plánu péče pro přírodní památku souhlasí a berou jejich obsah na vědomí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o přírodní památku Čerťák 1230,14 kB
.pdf Fotodokumentace 8691,37 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap