Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Babí hora

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Městském úřadě Hluk a Obecním úřadu Boršice u Blatnice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 390, Ing. Vladimír Němec) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Babí hora 1757,74 kB
.jpg BH_M2_I 4142,98 kB
.jpg BH_M2_II 5329,66 kB
.jpg BH_M2_III 4300,89 kB
.jpg BH_M2_IV_nove 1775,76 kB
.jpg BH_M2_V 4252,77 kB
.jpg BH_M2_VI 3635,78 kB
.jpg BH_M3_nove 2563,9 kB
.jpg BH_M4_nove 2534,38 kB
.jpg BH_M5_nove 2767,53 kB
.jpg BH_M6_nove 2590,29 kB
.jpg BH_M7_nove 2637,27 kB
.jpg BH_M8_nove 2495,38 kB
.pdf Babi_hora_OP_parcely_hluk 260,78 kB
.pdf Babi_hora_parcely_boršice_PP 225,77 kB
.pdf Babi_hora_parcely_hluk_PP 510,08 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap