Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016 - 2025

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje je zpracován pro období let 2016 až 2025 a vychází z Plánu odpadového hospodářství České republiky. V návaznosti na něj je, podle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, povinností obcí zpracovat plán odpadového hospodářství obce a tento zaslat k připomínkování krajskému úřadu. Limitem pro tuto povinnost je produkce odpadů vyšší než 10 t nebezpečných odpadů za rok nebo vyšší než 1 000 t odpadů ostatních za rok. Plán odpadového hospodářství je závazným dokumentem pro další činnost obce a je zpracováván na dobu minimálně 5 let.

dokumenty ke stažení

.pdf Obecně závazná vyhláška Zlínského kraje POH ZK 2016 - 2025 729,85 kB
.pdf V Ý P I S U S N E S E N Í ZZK 121,58 kB
.pdf POH ZK 2016 - 2025 ANALYTICKÁ ČÁST 5384,01 kB
.pdf POH Z POH ZK 2016 - 2025 ZÁVAZNÁ ČÁST 497,66 kB
.pdf POH ZK 2016 - 2025 SMĚRNÁ ČÁST 340,15 kB
.pdf Odůvodnění dle §10g zákona o posuzování vlivu na životní prostředí - SEA POH ZK 287,3 kB
.pdf Vypořádání připomínek k POH ZK 2016 - 2025 389,24 kB
aktualizováno: 1.4.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap