PF07-15 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015

Pro koho:

Dotační titul č. 1:

 • Spolek, ústav, nadace, nadační fond založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšná společnost založená do 31.12.2013 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační titul č. 2:

 • Školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Aktivity (oblasti podpory):

Dotační titul č. 1 k podpoře projektů nestátních neziskových organizací formou dotace na činnost, které jsou zaměřeny na aktivity:

 • 1.1.a) Kontaktní a poradenské služby a terénní programy zaměřené na osoby závislé na návykových látkách - uživatelenávykových látek, osoby ohrožené závislostí a dále např. rodinné příslušníky, pedagogy; působící v kraji (certifikované RVKPP).
 • 1.1. b) Služby v oblasti poradenství a terapie (zejm. odborné sociální poradenství, služby následné péče) pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách a z nelátkových závislostí zejména patologickým hráčstvím (certifikované RVKPP).
 • 1.2. a) Volnočasové aktivity v registrovaných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (prioritně v obcích s rozšířenou působností)
 • 1.2. b) Kvalitní programy nebo projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování (certifikované MŠMT), zahrnující problematiku látkových i nelátkových závislostí (jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost).
 • 1.3. Další programy a projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování (jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost, dále specifické volnočasové aktivity mající přímý vztah k prevenci rizikových typů chování).

Dotační titul č. 2 k podpoře projektů škol a školských zařízení formou dotace na činnost, které jsou zaměřeny na aktivitu:

 • 2.1. Podporu tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení.

Příjem žádostí:

 • do 12. 2. 2015 do 12:00 hodin (rozhoduje datum doručení – nikoliv datum na poštovním razítku).

Kontaktní osoba:

Dotační titul č. 1: Mgr. Petr Horyanský, tel. 577 043 179, petr.horyansky@kr-zlinsky.cz

Dotační titul č. 2: PhDr. Jarmila Peterková, tel. 577 043 746, jarmila.peterkova@kr-zlinsky.cz)

Školení:

Školení k dotačnímu titulu č. 1 bude probíhat dne 29. 1. 2015 od 13.00 do 15.00 hodin v počítačové učebně č. 329 v budově č. 22 sídla Zlínského kraje. Kapacita místnosti je omezena, zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem na adresu petr.horyansky@kr-zlinsky.cz do 28. 1. 2015.

 Školení k dotačnímu titulu č. 2 bude probíhat dne 21.1.2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti v 16. et. budovy 21 sídla Zlínského kraje. Zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem na adresu jarmila.peterkova@kr-zlinsky.cz  

Žádost:

Příjem ukončen.

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít naistalovaný program FomFiller. Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

Návod k istalaci programu naleznete zde (klikněte).

dokumenty ke stažení

.xls PF07-15-DT2-Schálené a neschválené projekty 66,5 kB
.pdf PF07-15-seznam-schvalenych-neschvalenych-podpor_finální_5_5_15 175,66 kB
.xlsx PF07-15 TD 02 Žádosti o poskytnutí podpory B 13,98 kB
.xlsx PF07-15 TD 02 Neposkytnutí podpory 5 14,64 kB
.pdf PF07-15_výzva 158,89 kB
.pdf PF07-15_DT01-Inforamce pro žadatale_neziskový sektor 401,47 kB
.pdf PF07-15_DT02-Informace pro žadatele_školství 283,07 kB
.xls PF07-15-Podrobný rozpočet_tabulka 44 kB
.pdf Navod_ke_stazeni_FORM_Filler 909,76 kB
aktualizováno: 25.5.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap