PF07-14 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2014

Pro koho:

 • Spolek (původní občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, do 31.12.2013, která se od 1.1.2014 stávají spolkem), založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Obecně prospěšná společnost založená do 31.12.2013 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústav založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Nadace, nadační fond založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (původní také nadace a nadační fondy založené do 31.12.2013 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů).
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů;

Aktivity (oblasti podpory):

 • Kontaktní a poradenské služby a terénní programy (certifikované RVKPP) pro osoby závislé na návykových látkách - uživatele návykových látek, osoby ohrožené závislostí a dále např. rodinné příslušníky, pedagogy, působící v kraji.
 • Aktivity poskytované v kraji certifikovanými službami v oblasti poradenství a terapie (zejm. odborné sociální poradenství, služby následné péče) pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách a z nelátkových závislostí zejména patologickým hráčstvím (certifikovaných RVKPP).
 • Volnočasové aktivity v registrovaných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (prioritně v obcích s rozšířenou působností).
 • Kvalitní programy nebo projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování (certifikované MŠMT), zahrnující problematiku látkových i nelátkových závislostí (jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost).
 • Další programy a projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování (jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost, dále specifické volnočasové aktivity mající přímý vztah k prevenci rizikových typů chování).

Příjem žádostí:

 • do 13. 2. 2014 do 12:00 hodin (rozhoduje datum doručení – nikoliv datum na poštovním razítku).

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Horyanský (tel. 577 043 179, petr.horyansky@kr-zlinsky.cz)

Školení:

Školení bude probíhat dne 29. 1. 2014 od 13 – 15 hodin v počítačové místnosti č. 329 v budově č. 22 sídla Zlínského kraje. Kapacita místnosti je omezena, zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem na adresu petr.horyansky@kr-zlinsky.cz do 28. 1. 2014. 

 

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít naistalovaný program FomFiller. Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

dokumenty ke stažení

.pdf PF07-14_Seznam schválených podpor a nedoporučených žádostí_STR_finální_30_6_14 80,39 kB
.pdf PF07-14_Seznam schválených podpor a nedoporučených žádostí_STR 73,66 kB
.pdf PF07-14_výzva 185,26 kB
.pdf PF07-14_Informace pro žadatele 326,17 kB
.xls PF07-14-Podrobný rozpočet_tabulka_2014 44 kB
aktualizováno: 21.1.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap