PF07-13 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2013

Pro koho:

 • Občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církevní právnická osoba založená podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích
  a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nadace nebo nadační fond založený podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
  a nadačních fondech, ve znění pozdějších právních předpisů;

Aktivity (oblasti podpory):

 • Podpora sítě kontaktních a poradenských služeb a terénních programů (certifikovaných RVKPP) pro uživatele návykových látek a jejich rodinné příslušníky (případně pedagogy), působící v kraji, včetně udržení stávajícího plošného pokrytí kraje terénními výměnnými programy pro uživatele návykových látek.
 • Podpora subjektů poskytujících certifikovanou službu specifické primární prevence
  s certifikátem MŠMT působící v kraji.
 • Udržení a rozvoj stávajících, případně vznik nových volnočasových aktivit u existujících, případně nově vzniklých nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (prioritně v obcích
  s rozšířenou působností) propojených s terénní prací zaměřenou na kontakt
  se skupinami neorganizovaných dětí, mládeže a mladých dospělých a kontaktní prací
  ve školách, prováděných formou specializovaných programů primární prevence.
 • Rozšíření a zkvalitnění základní sítě programů a služeb v oblasti primární prevence
  a prevence rizikových typů chování, vytvoření podmínek pro rozvoj kvalitních projektů neziskových organizací (zejména přednášková a poradenská činnost, dále specifické volnočasové aktivity mající přímý vztah k prevenci rizikových typů chování).

Příjem žádostí:

 • do 7. 2. 2013 do 12:00 hodin (rozhoduje datum doručení – nikoliv datum na poštovním razítku).

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Horyanský (tel. 577 043 179, petr.horyansky@kr-zlinsky.cz)

Školení:

Školení bude probíhat dne 30.1.2013 od 9 – 11h v počítačové místnosti č. 329 v budově č. 22 sídla Zlínského kraje. Kapacita místnosti je omezena, zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem na adresu petr.horyansky@kr-zlinsky.cz do 29.1.2013.

 

dokumenty ke stažení

.pdf PF07-13_Seznam schválených podpor a nedoporučených žádostí 80,71 kB
.xls PF07-13-Podrobný rozpočet_tabulka_2013 39 kB
.pdf PF07-13_Informace pro žadatele 248,42 kB
.pdf PF07-13_Výzva 202,09 kB
aktualizováno: 21.1.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap