PF06-14 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2014

Pro koho:

 • Spolek (původní občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, do 31.12.2013, která se od 1.1.2014 stávají spolkem), založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Obecně prospěšná společnost založená do 31.12.2013 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústav založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Nadace, nadační fond založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (původní také nadace a nadační fondy založené do 31.12.2013 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů).
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů;

Aktivity (oblasti podpory):

 • Koordinace a organizace dobrovolnické činnosti uvnitř příjemců formou dotace na činnost.
 • Základní podmínkou je doložení skutečnosti, že aktivity vycházejí z projektů, které mají akreditaci MV ČR a žadatel doloží svoji pozici v těchto projektech buď jako vysílající nebo přijímající organizace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

Do 13. 2. 2014 do 12:00 hodin (rozhoduje datum doručení – nikoliv datum na poštovním razítku).

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Nováková (tel. 577 043 180, pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz)

Školení:

Školení bude probíhat v počítačové místnosti v budově č. 22 sídla Zlínského kraje dne:

 • 29.1.2014 – od 9 – 12 hodin,
 • 30.1.2014 – od 13 – 15 hodin
 • 04.2.2014 – od 13 – 15 hodin
 • 05.2.2014 – od 9 – 12 hodin

Kapacita místnosti je omezena, zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem na adresu pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít naistalovaný program FomFiller. Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

dokumenty ke stažení

.pdf PF06-14_Seznam schválených a neschválenýchpodpor_web_26_3_14 74,01 kB
.pdf PF06-14_výzva 99,28 kB
.pdf PF06-14_Informace pro žadatele 286,1 kB
.xls PF06-14-Podrobný rozpočet_tabulka_2014 39 kB
aktualizováno: 21.1.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap