PF05-14 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2014

 Pro koho:

 • Právnická osoba, která se zabývá některou z uvedených aktivit a má jednu z níže uvedených právních forem;
 • Spolek (do 31. 12. 2013 občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které se od 1. 1. 2014 stávají spolkem), založeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • Obecně prospěšná společnost založená do 31. 12. 2013 podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Ústav založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • Nadace nebo nadační fond (do 31. 12. 2013 také nadace a nadační fondy založené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších právních předpisů), založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
 • Fyzická či právnická osoba, která se zabývá některým z níže uvedených aktivit uvedených v bodě 1.2;
 • Příspěvková organizace nebo organizační složka města, obcí, kraje nebo státu.

Aktivity (oblasti podpory):

 • vzdělávací a výchovné aktivity pro romskou menšinu (semináře, školení, přednášky, besedy, vzdělávání dětí, mládeže i dospělých) formou dotací na činnost žadatelů,
 • umělecké a kulturní aktivity romské menšiny (divadelní představení, koncerty, přehlídky, výstavy, festivaly) formou dotací na specifický účel,
 • volnočasové aktivity, především ty, jichž se účastní i majorita, formou dotací na činnost žadatelů,
 • aktivity podporující zvýšení zaměstnanosti u romské menšiny formou dotací na činnost.

Příjem žádostí:

 • do 13. 2. 2014 do 12:00 hodin (rozhoduje datum doručení – nikoliv datum na poštovním razítku).

Kontaktní osoba:

Bc. Jiřina Bradová, telefon: 577 043 156, email: jirina.bradova@kr-zlinsky.cz

Školení:

Školení bude probíhat v počítačové místnosti v budově č. 22 sídla Zlínského kraje dne:

 • 29.1.2014 – od 9 – 12 hodin,
 • 30.1.2014 – od 13 – 15 hodin
 • 04.2.2014 – od 13 – 15 hodin
 • 05.2.2014 – od 9 – 12  hodin

Kapacita místnosti je omezena, zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem na adresu jirina.bradova@kr-zlinsky.cz

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít naistalovaný program FomFiller. Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

dokumenty ke stažení

.pdf PF05-14_Seznam schválených podpor a nedoporučených žádostí_web 70,66 kB
.pdf PF05-14_výzva 96,87 kB
.pdf PF05-14_Informace pro žadatele 311,85 kB
.xls PF05-14-Podrobný rozpočet_tabulka_2014 39 kB
aktualizováno: 21.1.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap