PF04-15 – Podpora ekologických aktivit v kraji

Pro koho:

 • Spolky založené od 1.1.2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (původní občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, do 31.12.2013, která se od 1.1.2014 stávají spolkem).
 • Obecně prospěšné společnosti založené do 31.12.2013 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavy založené od 1.1.2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (původní občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, do 31.12.2013, která se od 1.1.2014 mohou transformovat na ústav).
 • Církevní právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení. 

Aktivity (oblasti podpory):

 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dospělých dobrovolných a profesionálních pracovníků středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden a NNO.
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, EVVO pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Neperiodické publikace,  informační a výukové  materiály a  programy se zaměřením na EVVO.
 • Osvěta a poradenství pro veřejnost  týkající se ochrany přírody a  životního prostředí.
 • Místní aktivity EVVO pro rozvoj partnerství NNO, veřejné správy, školství a dalších typů subjektů.
 • Podpora rozvoje služeb a servisních činností pro EVVO.
 • Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.
 • Podpora projektů se zaměřením na  inovativní metody v EVVO.
 • Podpora aktivit na školních zahradách.
 • Podpora badatelsky orientovaného vyučování.

Příjem žádostí:

 • od 15. 1. 2015 do 27. 2. 2015 do 12,00 hodin

Kontaktní osoba:

RNDr. Jarmila Dupejová (tel. 577 043 365)

Školení:

Školení k dotačnímu titulu bude probíhat dne 20. 1. 2015 od 13.00 do 15.00 hodin v zasedací místnosti v 16. patře 21. budovy sídla Zlínského kraje. V případě zájmu o účast je nutné se přihlásit u Ing. Petry Markové na email petra.markova@kr-zlinsky.cz. Z kapacitních důvodů je možná účast jen jednoho zástupce z každé organizace. 

Žádost:

Žádost naleznete ZDE (klikněte).

 

Rada Zlínského kraje schválila dne 7.4. 2015 usnesením  č. 0264/R08/15  projekty navržené k podpoře a projekty nenavržené k podpoře.

Viz níže - Dokumenty ke stažení.

 

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít naistalovaný program FomFiller. Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

Návod k istalaci programu naleznete zde (klikněte).

 

 

 

Rada Zlínského kraje schválila dne 7.4. 2015 usnesením  č. 0264/R08/15  projekty navržené k podpoře a projekty nenavržené k podpoře.

dokumenty ke stažení

.docx P01 PF04-15projekty navržené k podpoře 17,22 kB
.docx PF04-15 Projekty NENAVRŽENÉ k podpoře 17,6 kB
.docx P01 Výzva 86,31 kB
.docx P02 Informace pro žadatele 125,71 kB
.doc PF04-14 Podrobny-polozkovy-rozpocet 63 kB
.doc PF04-14 Prohlášení o partnerství 46 kB
.pdf Navod_ke_stazeni_FORM_Filler 909,76 kB
aktualizováno: 11.5.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap