PF04-13 - "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Pro koho:

 • Občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církevní právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané ve školském rejstříku.

Aktivity (oblasti podpory):

 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dospělých – dobrovolných a profesionálních pracovníků středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden a NNO.
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, EVVO pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Neperiodické publikace, informační a výukové materiály a programy se zaměřením na EVVO.
 • Osvěta a poradenství pro veřejnost týkající se ochrany přírody a  životního prostředí.
 • Místní aktivity EVVO pro rozvoj partnerství NNO, veřejné správy, školství a dalších typů subjektů.
 • Podpora rozvoje služeb a servisních činností pro EVVO.
 • Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.
 • Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO.

Příjem žádostí:

 • do 22. 3. 2013

Kontaktní osoby:

RNDr. Jarmila Dupejová, 577 043 365, jarmila.dupejova@kr-zlínsky.cz.

 

dokumenty ke stažení

.pdf PF04-13_Seznam schvalenych a nedoporucenych 120,87 kB
.pdf Návod 2219,84 kB
.docx P01 Výzva 84,18 kB
.docx P02 Informace pro žadatele 123,05 kB
.docx P03 Smlouva 140,31 kB
.doc PF04-13 Podrobny-polozkovy-rozpocet 62,5 kB
.doc PF04-13 Prohlášení o partnerství 46 kB
aktualizováno: 21.1.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap