PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova

Pro koho:

 • obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel.

Aktivity:

Dotační titul 1:

 • Aktivita 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce (Revitalizace a obnova hřbitovních areálů a jejich bezprostředního zázemí);
 • Aktivita 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje (Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd,. popř. podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy. Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu odstranění nebezpečných míst, či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy).

Dotační titul 2:

 • Projekty na zpracování územních plánů (Zpracování návrhu územního plánu obcí).

Příjem žádostí:

Žadatel může předložit podat v rámci podprogramu 1 žádost a to pouze na jednu z podporovaných aktivit pro dotační titul 1 a 1 žádost pro dotační titul 2.

 • Dotační titul 1:  od 14. 1. 2014 do 14. 2. 2014 do 12,00 hodin.
 • Dotační titul 2od 14. 1. 2014 do 31. 3. 2014 do 12,00 hodin.

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Polepilová(tel. 577 043 831)

Seminář

Seminář bude probíhat dne 21.1.2014 od 9 hodin v zasedací místnosti v 16.etáži, budova č. 21 sídlo Zlínského kraje. Kapacita místnosti je omezena, zájemci o účast se mohou přihlásit e-mailem na adresu marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz do 20.1.2014. Program semináře zájemci naleznou níže v aktuálních dokumentech.

Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory bude zveřejněn v druhé polovině března 2014.

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít naistalovaný program FomFiller. Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

dokumenty ke stažení

.xls PF02-14DT2-seznam-schvalenych-zadosti 43,5 kB
.xls PF02-14DT2 Seznam neschválených žádostí 33,5 kB
.xls PF02-14DT1 Seznam schválených žádostí 48,5 kB
.xls PF02-14DT1 Seznam neschválených žádostí 35 kB
.pdf PF02-14 Výzva k předkládání žádostí 264,43 kB
.pdf PF02-14 Informace pro žadatele 364,72 kB
.pdf PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova 268,31 kB
.pdf Pozvánka na seminář 70,67 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap