Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • Rodinná, individuální forma péče, určena dětem, které nemohou zůstat ve své rodině a hledá se řešení jejich budoucího vývoje;
 • Alternativa umístění dítěte do ústavní výchovy;
 • Hraje významnou roli při vyhodnocování situace ohroženého dítěte;
 • Krajský úřad vede evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat;
 • Do evidence se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě;
 • Krajský úřad Zlínského kraje koordinuje průběh umisťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu.  Pěstouni mají při umisťování zpravidla minimum informací o dítěti a jeho rodině. Musí tak umět reagovat, za podpory doprovázející organizace, na aktuální situaci dítěte, jeho chování a potřeby.
Předpoklady pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu
aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap