Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • Nová forma náhradní rodinné péče, kterou přinesla novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, účinná od 1. 6. 2006.
 • Rodinná, individuální forma péče, státem podporovaná, Určena dětem, které náhle nemohou zůstat ve své rodině – hledá se řešení (návrat do původní rodiny, přechod do náhradní rodiny).
 • Alternativa umístění dítěte do ústavní výchovy;
 • Krajským úřadům se ukládá vést evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat. Do této evidence se zařazují osoby na základě žádosti podané u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je povinen ji spolu se spisovou dokumentací neprodleně postoupit krajskému úřadu. Do evidence se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče, a to zejména z hlediska krátkodobosti péče a z hlediska péče o dítě útlého věku.
 • O pěstounské péči na přechodnou dobu rozhoduje soud, na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu, mají nárok na hmotné zabezpečení dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (§§ 36 – 43) po dobu, po kterou je pěstounská péče na přechodnou dobu vykonávána.


 

aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap