Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti

Název projektu: Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy)

Období realizace:

2. 1. 2020 – 31. 7. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu: 341 836,00 Kč

Financování:

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy) 341 836,00 Kč (100%)

Stručný obsah:

Projekt bude zaměřen na mezinárodní spolupráci paměťových institucí v oblasti společenskovědní disciplíny – etnologie/etnografie (tradiční stavitelství, tradiční lidová, zlidovělá a umělecká řemesla, muzejní edukace). V rámci Zlínského kraje se předpokládá s účastí zástupců paměťových institucí ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Aktivity projektu:

•             realizace 4 denní zahraniční stáže v Norsku

Cíl projektu:

Cílem projektu je mezinárodní spolupráce paměťových institucí v oblasti společenskovědní disciplíny – etnologie/etnografie (tradiční stavitelství, tradiční lidová, zlidovělá a umělecká řemesla, muzejní edukace).

  1. Způsob muzejní práce ČR/Norsko (filozofie, komplexnost, zaměření, zajištění odborných muzejních činností….)

• veřejný zájem na rozvoji lidské osobnosti (zejména dětí a mládeže) a způsob financování a systém veřejné podpory (např. edukační aktivity bezplatně)

• konfrontace a komparace způsobů muzejní práce (ochrana sbírek, výzkum, výstavy, ediční činnost, správa objektů, památková péče /aktivity a způsob péče o objekty, na něž se vztahují zákony v památkové péči).

• muzejní aktivity v kontextu zachovávání historických znalostí, dovedností a technologií pro budoucnost - jejich využití v praxi (např. tradiční lidová výroba, tradiční výrobní postupy a technologie).

• průběžný systém vzdělávání v oblasti muzejnictví, předávání know how specializovaných kurátorů sbírek 

  1. Obor tradiční stavitelství

• předávání zkušeností a využití získaných poznatků ve vlastní muzejní práci.

• komparace odborné činnosti muzejníků v ČR-Norsko v oblasti výzkumu tradičního stavitelství

• dokumentace řemeslných postupů používaných při stavbě původních obydlí/transfery

• prezentace lidového stavitelství (formou výstavní činnosti, práce na výstavbě a provozu muzeí v přírodě)

Muzejní edukace

• komparace zkušeností z oblasti muzejní pedagogiky ČR-Norsko se získáním nových zkušeností a přístupů při práci muzejních pedagogů.

Cílová skupina:

Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, zaměstnanci příspěvkových organizací Zlínského kraje

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský – projektový manažer, tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 18.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap