Památkově chráněné území

Vedle jednotlivých kulturních památek existuje ve Zlínském kraji množství památkově chráněných území různých typů:

Památkovou rezervací je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.

Památkovou zónou je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty.

Ochranné pásmo nemovité kulturní památky je zřizováno, pokud je nutné pro ochranu nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí.

 
 

dokumenty ke stažení

.pdf Památkově chráněná území ve Zlínském kraji 476,32 kB
aktualizováno: 23.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky