Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Trnovec

Písemné připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o přírodní rezervaci Trnovec 1227,75 kB
.pdf Příloha M1 303,71 kB
.pdf T1_Trnovec 76,15 kB
.pdf T2_Trnovec 71,55 kB
.pdf Trnovec-JPRL-OPRL 209,23 kB
.pdf Trnovec-JPRL-psk 161,97 kB
.pdf Trnovec-parcely 287,63 kB
.pdf Trnovec-priroz 221,52 kB
.pdf Trnovec-úprava hranic 624,34 kB
.pdf Trnovec-vymezení 708,46 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap