Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Halvovský potok

Písemné připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a Město Vsetín uplatnit ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o přírodní rezervaci Halvovský potok 557,16 kB
.pdf M1_Halvovsky_pototk 874,5 kB
.pdf M2_Halvovsky_potok 174,26 kB
.pdf M3_Halvovsky_potok 2154,17 kB
.pdf M4_Halvovsky_potok 224,55 kB
.pdf M5_Halvovsky_potok 1997 kB
.pdf M6_Halvovsky_potok_por_mapa 160,98 kB
.pdf M7_ Halvovský potok_přibližovací linka 2306,21 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap