Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní památku Myšince

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadu Veletiny, Drslavice, Vlčnov a Městském úřadu Uherský Brod. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 390, Ing. Vladimír Němec) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí

Písemné připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 01 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. 

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče Myšince 2041,23 kB
.jpg M1 Orientační mapa s vyznačením území 433,63 kB
.pdf M2 Katastrální mapa 446,19 kB
.pdf M2 Katastrální mapa list2 601,38 kB
.jpg M3 Předměty ochrany 3153,18 kB
.jpg M4 Mapa lesních typů 320,61 kB
.jpg M5 Mapa dílčích ploch 793,89 kB
.jpg M6 Kvalita biotopů 3485,5 kB
.jpg M7 Přirozenost lesa 2534,51 kB
.pdf Myšince OP - parcely 173,15 kB
.pdf Myšince - parcely 523,73 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap