Oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5 lesního zákona), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností

- Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti stanovuje podle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oznámení může podat pořadatel organizované nebo hromadné sportovní akce.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání akce, pořadatel uvede místo a termín konání akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním oznámení osobně či poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Informace o místě a termínu konání akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Žádné.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap