Ozbrojené síly

Ozbrojené síly řídí:

 • Prezident, vrchní velitel ozbrojených sil,
 • schvaluje základní vojenské řády,
 • jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky,
 • jmenuje a odvolává na návrh vlády náčelníka Generálního štábu Armády ČR,
 • jmenuje a povyšuje generály,
 • propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům, bojové prapory.

Vláda, na návrh ministra obrany:

 • Schvaluje operační plány pro stav ohrožení státu a pro válečný stav,
 • schvaluje strukturu armády,
 • stanoví celkové počty vojáků ozbrojených sil (u Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže po dohodě s náčelníkem Vojenské kanceláře PR),
 • schvaluje koncepci výstavby armády.

Ministerstvo obrany

Ústřední orgán státní správy zejména pro:

 • Zabezpečování obrany státu,
 • řízení armády.

Ministerstvo:

 • Stanoví a realizuje opatření k rozvoji armády,
 • zřizuje a ruší vojenské útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary,
 • kontroluje armádu,
 • provádí odborný dohled nad určenými technickými vojenskými zařízeními, provozovanými s vojenskou výzbrojí, výstrojí, technikou a ve vojenských objektech.

Ministr obrany k zabezpečení úkolů armády vydává rozkazy, které jsou pro vojáky závazné.

Generální štáb Armády České republiky:

 • Součást ministerstva obrany,
 • zabezpečuje velení armádě,
 • v čele náčelník GŠ jmenovaný a odvolávaný prezidentem na návrh vlády.

Náčelník vojenské kanceláře:

 • Jmenuje a odvolává velitele Hradní stráže,
 • vůči vojákům vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže má stejná oprávnění jako ministr obrany vůči vojákům armády.
aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap