Ozbrojené síly

Ozbrojené síly řídí:

 • Prezident, vrchní velitel ozbrojených sil
 • schvaluje základní vojenské řády
 • jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky
 • jmenuje a odvolává na návrh vlády náčelníka Generálního štábu Armády ČR
 • jmenuje a povyšuje generály
 • propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům, bojové prapory

Vláda, na návrh ministra obrany

 • schvaluje operační plány pro stav ohrožení státu a pro válečný stav
 • schvaluje strukturu armády
 • stanoví celkové počty vojáků ozbrojených sil (u Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže po dohodě s náčelníkem Vojenské kanceláře PR)
 • schvaluje koncepci výstavby armády

Ministerstvo obrany

Ústřední orgán státní správy zejména pro:

 • zabezpečování obrany státu
 • řízení armády


ministerstvo:

 • stanoví a realizuje opatření k rozvoji armády
 • zřizuje a ruší vojenské útvary, vojenská. zařízení a vojenské záchranné útvary
 • kontroluje armádu
 • provádí odborný dohled nad určenými technickými vojenskými zařízeními, provozovanými s vojenskou výzbrojí, výstrojí, technikou a ve vojenských objektech

Ministr obrany k zabezpečení úkolů armády vydává rozkazy, které jsou pro vojáky závazné.

Generální štáb Armády České republiky

 • součást ministerstva obrany
 • zabezpečuje velení armádě
 • v čele náčelník GŠ jmenovaný a odvolávaný prezidentem na návrh vlády

Náčelník vojenské kanceláře

 • jmenuje a odvolává velitele Hradní stráže
 • vůči vojákům vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže má stejná oprávnění jako ministr obrany vůči vojákům armády

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap