Ozbrojené síly

Ozbrojené síly řídí:

 • Prezident, vrchní velitel ozbrojených sil,
 • schvaluje základní vojenské řády,
 • jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky,
 • jmenuje a odvolává na návrh vlády náčelníka Generálního štábu Armády ČR,
 • jmenuje a povyšuje generály,
 • propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům, bojové prapory.

Vláda, na návrh ministra obrany:

 • Schvaluje operační plány pro stav ohrožení státu a pro válečný stav,
 • schvaluje strukturu armády,
 • stanoví celkové počty vojáků ozbrojených sil (u Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže po dohodě s náčelníkem Vojenské kanceláře PR),
 • schvaluje koncepci výstavby armády.

Ministerstvo obrany

Ústřední orgán státní správy zejména pro:

 • Zabezpečování obrany státu,
 • řízení armády.

Ministerstvo:

 • Stanoví a realizuje opatření k rozvoji armády,
 • zřizuje a ruší vojenské útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary,
 • kontroluje armádu,
 • provádí odborný dohled nad určenými technickými vojenskými zařízeními, provozovanými s vojenskou výzbrojí, výstrojí, technikou a ve vojenských objektech.

Ministr obrany k zabezpečení úkolů armády vydává rozkazy, které jsou pro vojáky závazné.

Generální štáb Armády České republiky:

 • Součást ministerstva obrany,
 • zabezpečuje velení armádě,
 • v čele náčelník GŠ jmenovaný a odvolávaný prezidentem na návrh vlády.

Náčelník vojenské kanceláře:

 • Jmenuje a odvolává velitele Hradní stráže,
 • vůči vojákům vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže má stejná oprávnění jako ministr obrany vůči vojákům armády.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap