Ověřování způsobilosti k vedení matričních knih

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Od tohoto data budou absolvovat zkoušku odborné způsobilosti na úseku matrik (v souladu s ust. § 4a odst. 4 citovaného zákona) zaměstnanci všech obecních úřadů  pověřených vedením matrik u krajského úřadu (do 31.12.2013 ověřoval krajský úřad způsobilost pro výkon funkce matrikáře pouze u zaměstnanců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností).

V této souvislosti nabízíme matričním úřadům ve správním obvodu Zlínského kraje možnost využití formuláře přihlášky zaměstnance na tuto zkoušku. Závazné přihlášky k ověření způsobilosti pro výkon funkce matrikáře zasílejte prosím do datové schránky Zlínského kraje.

Poté, co Krajský úřad Zlínského kraje obdrží vyplněnou závaznou přihlášku, zašle do datové schránky tohoto úřadu do 15 dnů od doručení přihlášky seznam studijní literatury a přehled právních předpisů, které budou předmětem zkoušky. Následně, s možností individuální dohody s uchazečem o zkoušku, zašle krajský úřad pozvánku k organizované formě studia. Příprava ke zkoušce se uskutečňuje kombinací organizovaného a individuálního studia, přičemž odborná (celková) příprava trvá nejméně 3 měsíce.

dokumenty ke stažení

.doc Přihláška ke zkoušce-matrika 24 kB
.pdf Přihláška ke zkoušce_matrika 181,67 kB
aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap