OTÁZKY A ODPOVĚDI

Pro koho je očkování vhodné?
Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou.

Kdy přijdu na řadu?
Od 17. 5. 2021 se k očkování proti Covid-19 mohou registrovat všichni zájemci ve věku 40 a více let. Očkovací místa ve Zlínském kraji mají aktuálně dostatek vakcín. Registrovat se zájemci mohou snadno na některé z 8 očkovacích míst v kraji přes webové stránky https://registrace.mzcr.cz/. V očkovacích centrech je očkování rychlé a mohou se sem hlásit i ti, kteří na očkování čekají u svých praktických lékařů.

Co je potřeba udělat před samotným očkováním?
Nejprve se k očkování musíte zaregistrovat vyplněním registračního formuláře na portálu Centrálního rezervačního systému. Registraci může za zájemce provést také rodinný příslušník, praktický lékař, nebo asistent na telefonní lince 1221.

Mohu se očkovat, když jsem už měl Covid-19?
Ano. Očkovat se budou i lidé, kteří Covid-19 již prodělali. Doporučeno je ale nechat se očkovat teprve tehdy, kdy od samotného onemocnění uplyne 90 dní. Vládní strategie uvádí, že očkování může přinést dlouhodobější ochranu proti viru než prodělání nemoci.

Musím před očkováním podstoupit PCR nebo antigenní test na covid?
Nemusíte.

Kdy se mám o očkování poradit s lékařem?
Očkování odložte v případě, že máte horečnaté nebo respirační onemocnění. To platí, i pokud se necítíte dobře. V případě nejistoty se obraťte na svého praktického lékaře. O očkování by se měl se svým lékařem poradit i ten, kdo v minulosti prodělal alergickou reakci, ať už na léky či štípnutí hmyzem, nebo na jiné očkování.
Onkologičtí pacienti nejsou z očkování vyřazeni, i tady však platí potřeba poradit se se svým lékařem.

Mohu před očkováním pít alkohol?
Před očkováním i po něm není vhodné pít alkohol, a to proto, aby byla vakcína co nejúčinnější. Nadměrná konzumace alkoholu může ovlivňovat imunitní reakci.

Jak probíhá očkování?
Před očkováním zdravotníci zkontrolují Váš doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny a budou se také zajímat o Váš zdravotní stav. Budete muset vyplnit potřebné dokumenty (informovaný souhlas a dotazník), které si můžete vytisknout a přinést s sebou vyplněné. Pokud tuto možnost nemáte, můžete dokumenty vyplnit přímo v očkovacím místě. Pak přijde na řadu očkování, po kterém byste měl/a počkat půl hodiny v čekárně. Před odchodem obdržíte potvrzení o vakcinaci. V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.
Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření k zabránění Vaší nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).

Kolik mě bude očkování stát?
Očkování proti Covid-19 je nepovinné a bezplatné.

Mohu změnit místo očkování, do kterého jsem se již registroval?
Ano, můžete provést přeregistraci k jinému očkovacímu místu.Na stránkách https://crs.uzis.cz/ je ikona Stav Vaší registrace: https://registrace.mzcr.cz/detail a tam, pokud se přihlásíte pomocí svého RČ a telefonního čísla, jednoduše můžete změnit i očkovací místo.  

Mohu změnit místo, kde se budu očkovat druhou dávkou vakcíny?
Samozřejmě existuje právo na volbu poskytovatele. Poskytovatele a tedy i místo očkování si zájemce vybírá pro aplikaci vakcíny obecně. Místo tedy zůstává u obou dávek stejné.

Nejsem schopný/á se do očkovacího centra dostavit, jinými slovy jsem imobilní. Co mám dělat?
V tomto případě kontaktujte svého praktického lékaře.
Očkovací látky Pfizer/BioNTech a Moderna bohužel nejsou z logistických důvodů vhodné pro očkování osob v domácím prostředí. V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Sdružením praktických lékařů a krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování těchto osob v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson). Očkování tak bude probíhat prostřednictvím praktických lékařů podle individuálního stavu pacienta, nikoli přes centrální rezervační systém. Lékař se s pacientem dohodne na nejvhodnějším způsobu očkování.

Mohou se po očkování vyskytnout nežádoucí účinky?
Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby. Tyto reakce jsou však zcela běžné.
Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc Covid-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky. V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Bude vakcína účinná i po mutaci viru?
V tuto chvíli není důvod očekávat, že by imunita vyvolaná očkováním vakcínou Comirnaty neměla chránit např. proti tzv. britské mutaci. Nicméně v tomto ohledu probíhá další sběr dat a analýzy. Mutace viru je běžná pro všechny druhy virů a probíhá přirozeně. Některé vakcíny jsou účinné dlouhá léta a jejich podání způsobuje dlouhotrvající imunitu (např. proti spalničkám nebo zarděnkám). Na druhou stranu v případě viru chřipky dochází k časté a rozsáhlé změně viru, a proto se vakcína musí upravovat každý rok, aby zůstala účinná. Je známo, že ohledně nové mutace koronaviru rovněž výrobci vakcín plánují provést dodatečná klinická hodnocení.

Kde se dozvím více informací o jednotlivých vakcínách?
Doporučujeme navštívit stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete zde shrnuté otázky a odpovědi ohledně vakcíny Comirnatyvakcíny firmy Modernavakcíny společnosti AstraZeneca a vakcíny Janssen. Dozvíte se, jak vakcíny účinkují, zda se vakcínami mohou očkovat kojící či těhotné ženy, alergici apod.

Je vakcína nebezpečná?
Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.

Je vakcína účinná?
Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů než do jakéhokoliv jiného výzkumu. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji.

Stačí k vymizení viru promořit populaci?
Odborníci se shodují, že k zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.  

Je pravda, že očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali?
Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.

Jak získám svůj certifikát?
Po ukončeném očkování vám certifikát dorazí na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při registraci k očkování do centrálního rezervačního systému.Doporučujeme proto zkontrolovat e-mailovou adresu a telefonní číslo nejen během registrace, ale i při samotném očkování na očkovacím místě. Očkovací místo následně zanese vaše kontaktní údaje a informace o vašem očkování do Informačního systému infekčních nemocí (zkráceně ISIN – Očko).

Další možností, jak certifikát získat, je požádat přímo očkovací místo. Po ukončení očkování vám mohou na tomto místě certifikát vytisknout.

Svůj certifikát si také můžete stáhnout na webovém odkazu  https://ocko.uzis.cz. Po zadání rodného čísla a čísla občanského průkazu vám dorazí ověřovací SMS kód. Díky němu se dostanete ke svému certifikátu. Po přihlášení na ocko.uzis.cz můžete změnit své kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo). Všechny ostatní údaje se na certifikát propisují ze základního registru obyvatel a aktualizují se automaticky. Pokud například změníte svůj občanský průkaz, do portálu ocko.uzis.cz se budete přihlašovat už novým číslem tohoto průkazu.

Pokud se vám i přesto nedaří váš certifikát získat, kontaktujte místo, kde jste byl/a očkovaný/á. Může jít o vakcinační centrum nebo praktického lékaře. Očkovací místo nebo praktický lékař ověří vaši totožnost a zkontroluje údaje, které jsou v systému uvedené.
Certifikát vám může očkovací místo opětovně odeslat, nebo si ho můžete s aktualizovanými údaji stáhnout z portálu ocko.uzis.cz.
Pokud neproběhla automatická změna na základě údajů v registru obyvatel, může tuto aktualizaci provést právě zařízení, ve kterém jste byl/a očkovaný/á.

Doplnění kontaktních údajů nemůže provést jiný subjekt, než ten, který vakcinaci (poskytnutí zdravotních služeb) provedl. Kontaktní údaje pacienta vede poskytovatel zdravotních služeb na základě vyhlášky č. 98/2012 Sb. (vyhláška o zdravotnické dokumentaci).

Pokud nejste občanem České republiky a nemáte český občanský průkaz, certifikát přes portál https://ocko.uzis.cz získat nemůžete.
Pokud jsou všechny vaše kontaktní údaje (e-mail a číslo mobilního telefonu) zaneseny v systému v pořádku, certifikát vám dorazí na e-mail po ukončení očkování.
Certifikát může očkovací místo odeslat i opakovaně.

Jak získám svůj certifikát po 1. červnu 2021?
Od 1. června je možné stáhnout certifikát o prodělaném onemocnění, o výsledku negativního testu (jak antigenního, tak PCR testu) a certifikát o prodělaném očkování (jak po první dávce, tak po ukončeném očkování). Certifikáty už budou v jednotném vzhledu podle Evropské unie.
Na certifikátech jsou uvedené jméno, příjmení a datum narození. Zároveň obsahují QR kód.

Certifikát si vyzvednete na portálu https://ocko.uzis.cz/. Na portálu vyplníte své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Přihlášení musíte ještě potvrdit SMS zprávou. Doporučujeme proto uvést a zkontrolovat své telefonní číslo, ať už u očkování či v žádance.
Další možností, jak certifikát získat, je skrze národní identitu NIA.
Případně může certifikát vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo). Preferovaná forma certifikátu je digitální, proto doporučujeme volit první dvě metody získání certifikátu.

V týdnu od 7. června budou svůj certifikát o očkování, prodělaném onemocnění nebo negativním výsledku testu moct na portálu https://ocko.uzis.cz/ získat také cizinci a děti bez občanského průkazu. Po zadání data narození, e-mailu a telefonní čísla obdržíte ověřovací SMS zprávu. Po přístupu do portálu se zobrazí certifikát. Případně může certifikát vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo).

Až do 7. června budou certifikáty k očkování po 1. i 2. dávce také automaticky odesílané na vaši e-mailovou adresu. V týdnu od 7. června bude toto automatické odesílání ukončené. Následně už půjdou certifikáty vyzvednout pouze na https://ocko.uzis.cz/, kdy zároveň obdržíte e-mail s informací, kde lze certifikáty získat.

Pokud jste certifikát získali před 1. červnem, bude třeba vyzvednout jeho novou verzi. Lze tak učinit na adrese https://ocko.uzis.cz/. Na portálu vyplníte své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Přihlášení musíte ještě potvrdit SMS zprávou.

Pokud se vám nedaří váš certifikát získat, můžete se obrátit telefonicky na linku 1221 nebo písemně na covid-podpora@nakit.cz.

Jak mám postupovat, když se mi nehodí termín očkování kvůli dovolené?

Už jsem se zaregistroval/a, zatím jsem nedostal/a žádnou dávku očkování. Právě jsem ale obdržel/a SMS, která mě vyzývá k rezervaci termínu očkování.

Zvací SMS s kódem PIN 2 znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny. Pomocí tohoto kódu můžete přistoupit k rezervaci.
V kalendáři uvidíte, jaký termín 1. dávky si můžete rezervovat. V pravém dolním rohu je vidět i předpokládaný termín 2. dávky.

  • u vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Moderna se 2. dávka aplikuje po 38 až 42 dnech a s těmi se v očkovací místech setkáte nejčastěji, ostatní vakcíny putují hlavně k praktickým lékařům (registrace u praktických lékařů probíhá po domluvě s nimi, nikoliv přes centrální rezervační systém),
  • u vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca) je rozestup dávek 84 až 91 dnů, 
  • vakcína Janssen (Johnson & Johnson) je jednodávková a druhý termín tak není třeba řešit.

V případě, že vám termín 2. dávky koliduje s plánovanou dovolenou, nedokončujte rezervaci. Zvací zprávu můžete nechat propadnout.
Nemusíte se bát, vaše registrace zůstává platná. Jakmile bude mít očkovací místo k dispozici další termíny, přijde vám nová zvací zpráva s kódem.
Zvací SMS vám přijde celkem třikrát – pokaždé s jinými nabízenými termíny pro 1. i 2. dávku.
Pokud vám i tak termíny ani v jednom ze tří případů nebudou vyhovovat, registrace propadne. Nic vám ovšem nebrání provést registraci znovu.

Vakcínu jsem zatím nedostal/a, ale už jsem rezervoval/a termín očkování.

Pokud jste si termín očkování již rezervoval/a, ale zatím jste vakcínu neobdržel/a, kontaktujte očkovací místo s prosbou o posunutí tohoto termínu.
Rezervaci 1. termínu můžete také zrušit pomocí odkazu. Ten jste obdržel/a
v e-mailu, který po ní následoval.
Obrátit se můžete i na linku 1221.
V případě zrušení 1. termínu systém automaticky zruší celou rezervaci. Vy už tedy nemusíte nic dělat, jen čekat na novou zvací SMS zprávu s kódem.

Už jsem obdržel/a první dávku vakcíny.

Pokud jste již obdržel/a 1. dávku, pak máte i pevně daný termín 2. dávky.
Na očkovacím místě s tímto termínem počítají, dle něj distribuují a podávají vakcíny i dalším lidem. Zkuste na očkovací místo zavolat, zda by nešel 2. termín posunout, ovšem posunout i tak půjde jen v řádu dnů – 2. dávka musí být podána v časových intervalech uvedených výše.

 

 

aktualizováno: 2.6.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap