OTÁZKY A ODPOVĚDI

Pro koho bude očkování vhodné?
Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou.

Kdy přijdu na řadu?
Podle republikové strategie jsou nejprve očkováni zdravotníci podílející se na péči o covid pozitivní pacienty, dále zaměstnanci a klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a senioři nad 80 let. Dále se k očkování mohou přes Centrální rezervační systém registrovat lidé nad 70 let, učitelé a chronicky nemocní.
Při registraci nebude záležet na tom, jak rychle se člověk přihlásí. Přihlížet se bude zejména k tomu, jak je zájemce o očkování rizikový. Systém automaticky vyhodnotí vhodnost pacienta.

U zdravých lidí bez závažných onemocnění se předpokládá lehký průběh onemocnění v případě nákazy. Proto se tato skupina lidí bude očkovat až po prioritních skupinách. Harmonogram očkování závisí na množství dodaných vakcín a zájmu veřejnosti o očkování. První odhady ministerstva zdravotnictví hovořily o letním období pro tuto skupinu lidí. Celkem pět milionů lidí by ministerstvo zdravotnictví chtělo naočkovat právě do léta letošního roku.

Co je potřeba udělat před samotným očkováním?
Nejprve se k očkování musíte zaregistrovat vyplněním registračního formuláře na portálu Centrálního rezervačního systému. Registraci může za zájemce provést také rodinný příslušník, praktický lékař, nebo asistent na telefonní lince 1221.

Mohu se očkovat, když jsem už měl covid?
Ano. Očkovat se budou i lidé, kteří covid-19 již prodělali. Doporučeno je ale nechat se očkovat teprve tehdy, kdy od samotného onemocnění uplyne 90 dní. Vládní strategie uvádí, že očkování může přinést dlouhodobější ochranu proti viru než prodělání nemoci.

Musím před očkováním podstoupit PCR nebo antigenní test na covid?
Nemusíte.

Kdy se mám o očkování poradit s lékařem?
Očkování odložte v případě, že máte horečnaté nebo respirační onemocnění. To platí, i pokud se necítíte dobře. V případě nejistoty se obraťte na svého praktického lékaře. O očkování by se měl se svým lékařem poradit i ten, kdo v minulosti prodělal alergickou reakci, ať už na léky či štípnutí hmyzem, nebo na jiné očkování.
Onkologičtí pacienti nejsou z očkování vyřazeni, i tady však platí potřeba poradit se se svým lékařem.

Mohu před očkováním pít alkohol?
Před očkováním i po něm není vhodné pít alkohol, a to proto, aby byla vakcína co nejúčinnější. Nadměrná konzumace alkoholu může ovlivňovat imunitní reakci.

Jak probíhá očkování?
Před očkováním zdravotníci zkontrolují Váš doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny a budou se také zajímat o Váš zdravotní stav. Budete muset vyplnit potřebné dokumenty (informovaný souhlas a dotazník), které si můžete vytisknout a přinést s sebou vyplněné. Pokud tuto možnost nemáte, můžete dokumenty vyplnit přímo v očkovacím místě. Pak přijde na řadu očkování, po kterém byste měl/a počkat půl hodiny v čekárně. Před odchodem obdržíte potvrzení o vakcinaci. V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.
Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření k zabránění Vaší nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).

Kolik mě bude očkování stát?
Očkování proti covid-19 je nepovinné a bezplatné.

Mohu změnit místo očkování, do kterého jsem se již registroval?
Ano, můžete provést přeregistraci k jinému očkovacímu místu.Na stránkách https://crs.uzis.cz/ je ikona Stav Vaší registrace: https://registrace.mzcr.cz/detail a tam, pokud se přihlásíte pomocí svého RČ a telefonního čísla, jednoduše můžete změnit i očkovací místo.  

Mohu změnit místo, kde se budu očkovat druhou dávkou vakcíny?
Samozřejmě existuje právo na volbu poskytovatele. Poskytovatele a tedy i místo očkování si zájemce vybírá pro aplikaci vakcíny obecně. Místo tedy zůstává u obou dávek stejné.

Nejsem schopný/á se do očkovacího centra dostavit, jinými slovy jsem imobilní. Co mám dělat?
V tomto případě kontaktujte svého praktického lékaře.
Očkovací látky Pfizer/BioNTech a Moderna bohužel nejsou z logistických důvodů vhodné pro očkování osob v domácím prostředí. V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Sdružením praktických lékařů a krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování těchto osob v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson). Očkování tak bude probíhat prostřednictvím praktických lékařů podle individuálního stavu pacienta, nikoli přes centrální rezervační systém. Lékař se s pacientem dohodne na nejvhodnějším způsobu očkování.

Mohou se po očkování vyskytnout nežádoucí účinky?
Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby. Tyto reakce jsou však zcela běžné.
Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc covid-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky. V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Bude vakcína účinná i po mutaci viru?
V tuto chvíli není důvod očekávat, že by imunita vyvolaná očkováním vakcínou Comirnaty neměla chránit např. proti tzv. britské mutaci. Nicméně v tomto ohledu probíhá další sběr dat a analýzy. Mutace viru je běžná pro všechny druhy virů a probíhá přirozeně. Některé vakcíny jsou účinné dlouhá léta a jejich podání způsobuje dlouhotrvající imunitu (např. proti spalničkám nebo zarděnkám). Na druhou stranu v případě viru chřipky dochází k časté a rozsáhlé změně viru, a proto se vakcína musí upravovat každý rok, aby zůstala účinná. Je známo, že ohledně nové mutace koronaviru rovněž výrobci vakcín plánují provést dodatečná klinická hodnocení.

Zajímá vás více informací o jednotlivých vakcínách?
Doporučujeme navštívit stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete zde shrnuté otázky a odpovědi ohledně vakcíny Comirnaty, vakcíny firmy Moderna a vakcíny společnosti AstraZeneca. Dozvíte se, jak vakcíny účinkují, zda se vakcínami mohou očkovat kojící či těhotné ženy, alergici apod.

Mohou očkovat zubní lékaři své pacienty, případně další veřejnost ve svých ordinacích?
S očkováním proti onemocnění covid-19 v ordinacích zubních lékařů se v aktuálně probíhající fázi IA nepočítá. Pokud má v současné době zubní lékař zájem podílet se na očkování, lze ho využít např. na velkokapacitních očkovacích místech, na očkovacích místech, případně u mobilních očkovacích týmů k posílení personálních kapacit na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu. Jejich využití není vyloučeno ve fázi II. uvedené v Metodice.
Obecně může aktuálně v rámci svého oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve svém zdravotnickém zařízení (ordinaci) očkovat pouze poskytovatel (lékař), který má přístup do informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Pokud tento přístup nemá, může se podílet na očkování a očkovat na základě pracovněprávního vztahu s poskytovatelem, který je distribučním očkovacím místem, očkovacím místem, případně velkokapacitním očkovacím místem.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap