Osvědčení řidiče

Osvědčení řidiče pro silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu na základě licence Společenství (Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy).

  Vydává se podnikatelům v silniční dopravě, kteří zaměstnávají řidiče, který není občanem členského státu EU nebo dlouhodobě pobývajícím rezidentem ve smyslu směrnice 2003/109/ES.

 

K žádosti se přikládá:

 • průkaz totožnosti řidiče – cestovní pas

 • povolení k pobytu

 • řidičský průkaz, profesní průkaz

 • doklad o přidělení čísla sociálního pojištění nebo rodného čísla

 • pracovní smlouva

 • povolení k zaměstnání

Žádost ke stažení:

.doc Žádost o Osvědčení řidiče 88,5 kB
aktualizováno: 17.5.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap