Organizace zřizované a založené Zlínským krajem

Článek obsahuje informace o všech krajem zřizovaných a zakládaných organizacích.

Zde je odkaz na report, umožňující interaktivní práci s informacemi o organizacích v mapovém zobrazení, s možností filtrování podle oblasti působnosti, typu organizace, územního začlenění.

Zde je možné stáhnout soubor ve formátu CSV se všemi údaji o krajem zřizovaných a zakládaných organizacích. Soubor je určen pro import do některého tabulkového procesoru (typicky MS Excel).

Pro automatizované napojení na tento zdroj dat lze použít celou adresu - https://dwh.kr-zlinsky.cz/opendata/organizace.csv.

Struktura souboru ve formátu CSV, resp. popis metadat, je uvedena v samostatném, níže odkazovaném dokumentu. Podpůrně je využito datových schémat využívaných v rámci projektu Otevřená data v ČR.

Data reportu i soubor ve formátu CSV jsou aktualizovány automaticky, časový údaj o aktualizaci je součástí souboru. Údaje o organizacích jsou cca čtvrtletně přebírány z tabulek, které udržují věcně příslušné odbory krajského úřadu.

Z důvodu historické návaznosti report i soubor obsahuje i informace o zaniklých (zrušených) organizacích. K tomu účelu slouží informace ve sloupci "Aktivní organizace". Pro přehlednost tabulka obsahuje také informace o oblasti, ve které organizace působí a o servisním odboru. V případě školských organizací tabulka pro další zpřesnění obsahuje ve sloupci "SOR" zařazení do skupin - např. "Gymnázia", "Jazykové školy", atp.

Datové schéma CSV souboru

.pdf Datové schéma 222,46 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap