Organizace zřizované a založené Zlínským krajem

Článek obsahuje informace o všech krajem zřizovaných a zakládaných organizacích.

Zde je odkaz na report, umožňující interaktivní práci s informacemi o organizacích v mapovém zobrazení, s možností filtrování podle oblasti působnosti, typu organizace, územního začlenění.

Zde je možné stáhnout soubor ve formátu CSV se všemi údaji o krajem zřizovaných a zakládaných organizacích. Soubor je určen pro import do některého tabulkového procesoru (typicky MS Excel).

Pro automatizované napojení na tento zdroj dat lze použít celou adresu - https://dwh.kr-zlinsky.cz/opendata/organizace.csv.

Struktura souboru ve formátu CSV, resp. popis metadat, je uvedena v samostatném, níže odkazovaném dokumentu. Podpůrně je využito datových schémat využívaných v rámci projektu Otevřená data v ČR.

Data reportu i soubor ve formátu CSV jsou aktualizovány automaticky, časový údaj o aktualizaci je součástí souboru. Údaje o organizacích jsou cca čtvrtletně přebírány z tabulek, které udržují věcně příslušné odbory krajského úřadu.

Z důvodu historické návaznosti report i soubor obsahuje i informace o zaniklých (zrušených) organizacích. K tomu účelu slouží informace ve sloupci "Aktivní organizace". Pro přehlednost tabulka obsahuje také informace o oblasti, ve které organizace působí a o servisním odboru. V případě školských organizací tabulka pro další zpřesnění obsahuje ve sloupci "SOR" zařazení do skupin - např. "Gymnázia", "Jazykové školy", atp.

Datové schéma CSV souboru

.pdf Datové schéma 222,46 kB
aktualizováno: 14.8.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap