Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (INFORMACE, FORMULÁŘE)

Dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Formuláře žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a formuláře oznámení změn týkajících se údajů uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb tvoří přílohu k tomuto článku.

V přílohách naleznete také některé podklady, které je nutno k žádosti doložit, a to:

  • prohlášení poskytovatele zdravotních služeb
  • prohlášení odborného zástupce
  • formuláře pro vyplnění seznamu zdravotnických pracovníků

 

 

Dokumenty - formuláře

.docx Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - právnická osoba 75,15 kB
.docx Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - fyzická osoba 67,85 kB
.docx Žádost o udělení oprávnění - poskytování služeb mimo zdravotnické zařízení - právnická osoba 59,93 kB
.docx Žádost o udělení oprávnění - poskytování služeb mimo zdravotnické zařízení - fyzická osoba 53,71 kB
.doc Obory zdravotní péče - nelékaři 24,5 kB
.docx Prohlášení odborného zástupce 30,44 kB
.docx Prohlášení žadatele 29,04 kB
.doc Obory zdravotní péče - lékaři, zubní lékaři, farmaceuti 35,5 kB
.xls Seznam zdravotnických pracovníků 41 kB

Při vyplňování žádostí můžete využít přiložené pokyny k formulářům.

Pokyny k formulářům

.doc Pokyny k formuláři pro fyzické osoby 35,5 kB
.doc Pokyny k formuláři pro právnické osoby 35,5 kB

Formuláře pro oznámení změn v údajích uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a změn týkajících se dokladů přikádaných k žádosti dle § 21 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Oznámení změn

.docx Oznámení a žádost o změnu oprávnění - fyzická osoba 57,84 kB
.docx Oznámení a žádost o změnu oprávnění - právnická osoba 68,38 kB
.docx Prohlášení odborného zástupce 30,44 kB
.docx Prohlášení žadatele 29,04 kB
.xls Seznam zdravotnických pracovníků 41 kB

Odejmutí oprávnění

.docx Žádost o odejmutí oprávnění - fyzická osoba 36,19 kB
.docx Žádost o odejmutí oprávnění - právnická osoba 35,18 kB

Formulář žádosti o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Nakládání se zdravotnickou dokumentací při ukončení poskytování zdravotních služeb

 Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen tuto informaci zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení a to jednak ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách.

Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán (krajský úřad) a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění informace na úřední desce. Informace musí obsahovat datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, adresu pro předložení žádosti. Bude-li v poskytování zdravotní péče pokračovat jiný poskytovatel, uvede rovněž  informaci o tom, která osoba hodlá pokračovat v poskytování zdravotní péče.

Zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří v termínu nepředložili žádost o předání jinému poskytovateli nebo osobě pokračující v poskytování zdravotní péče, je povinen poskytovatel, kterému bylo vydáno rozhodnutí správního orgánu o zrušení registrace NZZ nebo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotní péče, předat zdravotnickou dokumentaci příslušnému správnímu orgánu včetně jejího soupisu. Soupis bude obsahovat jméno, popř. jména, příjmení pacienta a jeho datum narození.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap