Omezení obvyklého způsobu hospodaření v honitbách

 

01.  Základní informace k životní situaci:

Orgán státní správy myslivosti může z důvodu obecného zájmu omezit v některých honitbách obvyklý způsob jejich mysliveckého užívání, stanovit jeho podmínky nebo vydat pokyny pro myslivecké hospodaření v takových honitbách (§ 4 odst.1 zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti).

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba, právnická osoba.

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Důvodem pro omezení obvyklého způsobu mysliveckého užívání honiteb podle § 4 odst. 1 může být pouze obecný zájem. O omezení jde vždy v celé honitbě nebo honitbách, nelze rozhodnout o omezení jen v části (částech) honitby (honiteb). Stejně jako může dojít k omezení mysliveckého užívání, je možno rovněž stanovit podmínky mysliveckého užívání či vydat toliko určité konkrétní pokyny pro myslivecké hospodaření.

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky .

05. Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě, nachází-li se předmětné pozemky v obvodu správní působnosti tohoto kraje.

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Musíte předložit: návrh na omezení obvyklého způsobu hospodaření s uvedením honitby (seznamu honiteb), jejichž užívání má být omezeno, návrh podmínek pro myslivecké hospodaření v navržených  honitbách a deklarace obecného zájmu, který byl důvodem podání návrhu.

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Uživatel dotčené honitby a vlastník honitby.

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

13. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 1

15. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.

18. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné    získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

19. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

20. Kontaktní osoba:
Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2019

22. Popis byl naposledy aktualizován:
1.11.2019

     

 

 

aktualizováno: 30.10.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap