Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

Název projektu:
Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji
Children and Youth at Risk in the Zlin region

Program:
CZ04 - Ohrožené děti a mládež

Programová oblast:
PA 11 Ohrožené děti a mládež

Období realizace:
01.01.2015 - 30.04.2017

Celkový rozpočet:
Kč 9.783.174 Kč vč. DPH

Financování:
Dotace – FM EHP/Norska: 7.826.539,- Kč (80 %)
Vlastní zdroje žadatele:  1.956.635,- Kč (20 %)

Partneři projektu:
Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.

Stručný obsah:
První etapa projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji byla zaměřena na zmapování situace ohrožených dětí a rodin ve Zlínském kraji a na zpracování transformačních plánů u tří vytipovaných zařízení, a to Dětského centra Zlín, Kojeneckého a dětského centra Valašské Meziříčí a Dětského domova a Základní školy Liptál. Transformační plány obsahují snížení stávající pobytové kapacity každého zařízení minimálně o 50 % a poskytování nových služeb.
Druhá etapa zahrnuje vytvoření vhodných materiálně-technických podmínek pro efektivní poskytování služeb, vytvoření podrobných popisů služeb jednotlivých zařízení a získání potřebných kompetencí pracovníku systému péče o ohrožené děti.

Aktivity projektu:
1. Realizace komunikační strategie
2. Zpracování analýzy projektu
3. Realizace zahraničních stáží
4. Zpracování transformačních plánů zařízení
5. zpracování technické dokumentace objektů

Všeobecný cíl:
Globálním cílem projektu je „zlepšování životních podmínek ohrožených dětí a mládeže“.

Specifický cíl:
- Vypracování komplexních transformačních plánů.
- Rozvoj služeb pro ohrožené děti a rodiny.
- Snížení pobytových kapacit pro děti v pobytových zařízeních zřizovaných ZK
- Vytvoření vhodných materiálně-technických podmínek

Výstupy projektu:
- Realizovaná komunikační strategie - 2
- Snížení pobytové kapacity služeb pro ohrožené děti starší tří let věku ve věku 0-3 roky – min. 51 %
- Počet zařízení zapojených do transformace – 3
- Zpracování technických dokumentací objektů - 4
- Popisy poskytovaných služeb (dokument) - 3

Cílová skupina:
Děti, pracovníci, kteří mají odpovědnost nebo se podílejí na stávajících službách pro děti a rodiny, pracovníci zařízení, pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a rodiče nebo jiné příbuzné dětí umístěných v pobytovém zařízení, odbornou veřejnost, široká veřejnost

Aktuální stav:
Byla ukončena první etapa projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, která byla zaměřena na zmapování situace ohrožených dětí a rodin ve Zlínském kraji a na zpracování transformačních plánů u tří vytipovaných zařízení, a to Dětského centra Zlín, Kojeneckého a dětského centra Valašské Meziříčí a Dětského domova a Základní školy Liptál. Dne 15.06.2016 se uskutečnila Závěrečná konference I. etapy projektu, kterou zahájila radní Zlínského kraje Mgr. Taťána Valentová Nersesjan. Účastnici konference byli seznámeni s realizací projektu a jeho výstupy, včetně prezentací transformačních plánů jednotlivých zařízení. Tiskovou zprávu a prezentace naleznete zde: http://www.kr-zlinsky.cz/ve-zlinskem-kraji-nebudou-deti-do-tri-let-umistovany-do-ustavu-aktuality-13239.html.

Projekt nyní pokračuje II. etapou, která bude trvat do dubna 2017.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Prusenovský, manažer projektu; tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz
Mgr. Helena Miklová, odborný koordinátor projektu, tel: +420 577 043 312, email: helena.miklova@kr-zlinsky.cz

Cíle podpory EHP a Norských fondů:
Prohlášení Ministerstva financí – Národního kontaktního místa:
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907

 

dokumenty ke stažení

.pdf Metodika schválená 20092015 1196,23 kB
.zip Transformační plány_2016-05-23_174828 2948,77 kB
.docx Prevence umisťování dětí do institucionální péče web 182,21 kB
.pdf Koncepční teze_FIN_2015 1470,68 kB
.pdf Analýza regionu 7634,07 kB
aktualizováno: 11.4.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap