Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem - pohmoždění měkkých tkání

  29.2.2016

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k aplikaci položky 1.11 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, podle které se odškodňuje pohmoždění měkkých tkání různých částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části.

V praxi se objevuje tendence odškodňovat prostřednictvím této položky jakýkoliv hematom, kdy snaha výši odškodnění vyčíslit na základě plochy "hematomu" by vedla k neúměrně vysokému odškodnění. Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví je třeba, aby posuzující lékaři jasně rozlišovali mezi rozsahem kontuze a jejími ektopickými projevy a při odškodňování vycházeli z rozsahu poškození měkkých tkání v místě působení tupého tlaku, objektivizovaném ve zdravotnické dokumentaci.

U pohmoždění, zhmoždění nebo kontuze, které bylo odškodňováno i předchozími právními předpisy, jde o silné poranění tupým předmětem v místě, kde konkrétně k tupému tlaku došlo. Tam se aspekcí a palpací sice také zjistí změna barvy kůže, ale především zduření kůže, podkoží a svalu (také kloubu, orgánu apod., což je už ale uváděno jako součást dalších položek u jiných částí těla). Plocha takového pohmoždění je předmětem odškodnění, zatímco o běžných modřinách = hematomech jako takových se příloha nezmiňuje. Nelze tedy započítávat všechny ektopické projevy jako např. hematomy rozlité z místa úderu po celé končetině, když vlastní zhmoždění je většinou mnohem menšího rozsahu. Takto vnímali pohmoždění nejen zpracovatelé přílohy, kteří všechny položky podrobovali společné diskuzi, ale také odborníci z připomínkových míst, neboť žádná námitka vůči rozsahu a nadhodnocení pohmoždění se v celém legislativním procesu nevyskytla. Nelze tedy zaměňovat pojmy kontuze a hematom, mající rozdílný medicínský význam, který příloha č. 1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. reflektuje.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap