Odpadové hospodářství

Základní kompetence krajského úřadu na úseku odpadového hospodářství:

 • Výkon samostatné působnosti vymezené zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Právní předpisy na úseku odpadového hospodářství:

 • Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Aktuální znění platných předpisů v oblasti odpadového hospodářství je dostupné na webu Ministerstva životního prostředí

Metodické pokyny k novému zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech na webu Ministerstva životního prostředí

Chci si vyřídit (žádosti, formuláře)
Typový projekt sběrného dvora

Podle zákona o odpadech je obec povinna stanovit na svém území systém sběru a shromažďování odpadů a určit místa, kam mohou občané odložit vytříděné a nebezpečné složky komunálního odpadu. Za tímto účelem je vhodné vybudovat v obci sběrný dvůr. Zlínský kraj nechal vypracovat typový projekt sběrného dvoru včetně průvodní a souhrnné technické zprávy a návrh provozního řádu sběrného dvoru, který mohou obce použít jako vzor pro svůj sběrný dvůr. více »

Typový projekt komunitní kompostárny

Typový projekt komunitní kompostárny má poskytnout základní informace o možnostech vybudování komunitní kompostárny v obcích. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož odstranění se platí. více »

novinky

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap