Odpadové hospodářství

novinky

dokumenty ke stažení

.pdf Prehled_pravnich_predpisu_v_OH_20_10_2017 117,64 kB
Typový projekt sběrného dvora

Podle zákona o odpadech je obec povinna stanovit na svém území systém sběru a shromažďování odpadů a určit místa, kam mohou občané odložit vytříděné a nebezpečné složky komunálního odpadu. Za tímto účelem je vhodné vybudovat v obci sběrný dvůr. Zlínský kraj nechal vypracovat typový projekt sběrného dvoru včetně průvodní a souhrnné technické zprávy a návrh provozního řádu sběrného dvoru, který mohou obce použít jako vzor pro svůj sběrný dvůr. více »

Typový projekt komunitní kompostárny

Typový projekt komunitní kompostárny má poskytnout základní informace o možnostech vybudování komunitní kompostárny v obcích. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož odstranění se platí. více »

V podzimní sběrové kampani projektu Recyklohraní školy vybraly téměř 33 tun elektroodpadu

Mateřské, základní a střední školy ze Zlínského kraje zapojené ve školním recyklačním programu Recyklohraní v rámci podzimní sběrové kampaně odevzdaly 32 830 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Nejlepších výsledků dosáhly ZŠ a MŠ Rymice, okres Kroměříž, ZŠ Roštín, okres Kroměříž a ZŠ Pitín, okres Uherské Hradiště. Soutěž vyhlásila v rámci projektu Recyklohraní společnost ASEKOL, která odmění nejaktivnější ústavy extra body navíc, za něž si školy budou moci pořídit hodnotné ceny. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap