Oddělení správních činností ve zdravotnictví

Vykonává přenesenou působnost na úseku zdravotnictví, zejména:

 • rozhoduje ve správním řízení o udělení, změně či odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 • přezkoumává lékařské posudky,
 • řeší stížnosti občanů směřující vůči postupu při poskytování zdravotních služeb,
 • spravuje zdravotnickou dokumentaci převzatou od zaniklých poskytovatelů zdravotních služeb,
 • vykonává kontrolu dodržování povinností vyplývajících ze zákona o zdravotních službách,
 • u poskytovatelů zdravotních služeb mimo poskytovatele lékárenské péče vykonává kontrolu dodržování zákona o návykových látkách,
 • vede správní řízení ve věci správních deliktů podle zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách,
 • zajišťuje úkoly na úseku zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou,
 • administruje proplácení nákladů vzniklých poskytovatelům lékárenské péče v souvislosti s odstraněním nepoužitelných léčiv předaných do lékárny občany.

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap