Oddělení rozpočtu a financování

Konzultační dny pro obce

Podklady k prezentaci na konzultační dny pro obce více »

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu 2018

Podklady týkající se voleb do zastupitelstev obcí a Senátu 2018. více »

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2019
Předpokládané daňové výnosy obcí v roce 2019 - Kalkulačka RUD
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2018
Dotace z MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - ÚZ 33063
Dotace z MPSV - Operační program Zaměstnanost 2014+ - UZ 13013
Dotace z MV na zabezpečení akceschopnosti SDH pro rok 2018
Dotace ze SZIF - kontrola
Informace k účinnosti zákonů č. 23/2017 Sb., č. 24/2017 Sb., a č. 25/2017 Sb.

Zde přikládáme základní informace k účinnosti zákonů č. 23/2017 Sb., č. 24/2017 Sb., a č. 25/2017 Sb. Dopady se týkají aktuálně zejména povinnosti zveřejňování vybraných dokumentů. Podrobnější informace zveřejnilo Ministerstvo financí ve svých zprávách pro finanční orgány obcí a krajů číslo 2/2017 - dostupné na http://www.denik.obce.cz/go/dokumenty/Z_mf/rok_17/2_17/index.htm

Informace, které byly e-mailem zaslali obcím, mají charakter metodického doporučení, obce si mohou zvolit vlastní, odlišný postup. více »

Kontrolní vazby výkazu FIN 2-12 M

Zde přikládáme seznam kontrolních vazeb výkazu FIN 2-12 M. Chybové hlášení, které obdrží účetní jednotka, obsahuje číslo chybné vazby, které si může přiřadit podle sloupce "ID Vazby" seznamu ke konkrétní kontrolní vazbě, která je porušena více »

Vyhláška č. 367/2015 Sb., (o finančním vypořádání se státním rozpočtem)
METODIKY A SMĚRNICE

- Metodiky MPSV k dotaci na výkon SPOD (ÚZ 13011) na rok 2018

- Metodiky MPSV k dotaci na výkon sociální práce (ÚZ 13015) na rok 2018 (celá dokumentace ke stažení na odkazu http://www.mpsv.cz/cs/29060 )

více »

Dotace obcím z rozpočtu Zlínského kraje

Tento podkanál obsahuje informace o dotacích z rozpočtu ZK poskytnutých obcím v jednotlivých letech. Tabulky jsou zpracovány ve formátu MS Excel po jednotlivých letech. V aktuálním roce je přehled aktualizován měsíčně. POZOR: Dotace, na které Krajský úřad ZK vydává příjemcům rozhodnutí (například v roce 2015 hospodaření v lesích - vyklizování dříví koněm v lesním porostu, ÚZ 29015, příjmová položka 4116) nejsou dotacemi z rozpočtu Zlínského kraje, ale zasílá je příjemci přímo ministerstvo. více »

VYPLŇOVÁNÍ TABULEK PŘÍMO Z WEBU ZK - POSTUP

Pokud vyplňujete tabulky např. k finančnímu vypořádání umístěné na webu Zlínského kraje přímo (ještě před uložením na Vašem počítači), je třeba nejprve odkliknout hlášešní POVOLIT ÚPRAVY, které se zobrazí nahoře obrazovky ve žlutém rámečku, viz. obrázek v příloze. Hlášení se objevuje u novějších verzí Microsoft Office (Excel, Word apod.) více »

Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů

Zde přikládáme odkaz na stránky "Deník veřejné správy", kde jsou umístěny jednotlivé zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů více »

Avízo k odvodu vratek do státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje
Vzor veřejnoprávní smlouvy - dotace, návratná finanční výpomoc
Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky MF č.7 - Řízení rizik spojených s hospodaření obce

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.