Oddělení rozpočtu a financování

Rozpočet

Zde naleznete soubory pro finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí.
Dále je zde umístěn odkaz na on-line kalkulačku pro výpočet sdílených daní dle rozpočtového určení daní (RUD) na rok 2022, která vychází z predikce Ministerstva financí. více »

Informace pro obce - Ukrajina

Informace pro obce v souvislosti s přijatými kompenzačními příspěvky za zajištění nouzového ubytování ve vlastnictví územních samosprávných celků a informace ke změně vyhlášky č. 5/2014 Sb., změny související s mimořádnými událostmi. více »

Volby

Podklady k volbám více »

Dotace ze státního rozpočtu

Jsou zde umístěny tabulkové přehledy poskytnutých dotací z některých odvětvových ministerstev.
OP VVV (UZ 33063)
OPZ 2014+ (UZ 13013)
Dotace z MV na zabezpečení akceschopnosti SDH
Dotace ze SZIF více »

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Tento podkanál obsahuje informace o dotacích z rozpočtu ZK poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí na území Zlínského kraje v jednotlivých letech. Tabulky jsou do roku 2019 zpracovány ve formátu MS Excel po jednotlivých letech. Od roku 2020 je možné informace o dotacích z rozpočtu ZK získat přes interaktivní report. Dotace, na které Krajský úřad ZK vydává příjemcům rozhodnutí (např. v roce 2019 hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti - ÚZ 29014, 29015, 29017, 29030, 29516, 29519) nejsou dotacemi z rozpočtu ZK, ale zasílá je příjemci přímo Ministerstvo zemědělství. více »

Metodiky a předpisy

Seznam platných právních předpisů pro ÚSC (zdroj Zprávy MF 2/2019).Změny v právních předpisech. více »

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Dokumenty související s finančním vypořádáním v aktuálním roce. více »

Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Zde je umístěna vyhláška č. 403/2021 ze dne 8. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. Při předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021 postupují územní samosprávné celky a DSO podle přílohy č. 2 novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2021. více »

Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů

Zde přikládáme odkaz na stránky "Deník veřejné správy", kde jsou umístěny jednotlivé zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů více »

Kontrolní vazby výkazu FIN 2-12 M

Zde přikládáme seznam kontrolních vazeb výkazu FIN 2-12 M. Chybové hlášení, které obdrží účetní jednotka, obsahuje číslo chybné vazby, které si může přiřadit podle sloupce "ID Vazby" seznamu ke konkrétní kontrolní vazbě, která je porušena více »

aktualizováno: 5.11.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap