Oddělení rozpočtu a financování

Rozpočet

Zde naleznete soubory pro finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí.
Dále je zde umístěn odkaz na on-line kalkulačku pro výpočet sdílených daní dle rozpočtového určení daní (RUD) na rok 2022, která vychází z predikce Ministerstva financí. více »

Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Zde je umístěna vyhláška č. 403/2021 ze dne 8. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. Při předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu postupují územní samosprávné celky a DSO podle přílohy č. 2 novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2021. více »

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Dokumenty související s finančním vypořádáním v aktuálním roce. více »

Informace pro obce - Ukrajina

Informace pro obce v souvislosti s přijatými kompenzačními příspěvky za zajištění nouzového ubytování ve vlastnictví územních samosprávných celků a informace ke změně vyhlášky č. 5/2014 Sb., změny související s mimořádnými událostmi. více »

Volby

Podklady k volbám více »

Dotace ze státního rozpočtu

Jsou zde umístěny tabulkové přehledy poskytnutých dotací z některých odvětvových ministerstev.
OP VVV (UZ 33063)
OPZ 2014+ (UZ 13013)
Dotace z MV na zabezpečení akceschopnosti SDH
Dotace ze SZIF více »

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Tento podkanál obsahuje informace o dotacích z rozpočtu ZK poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí na území Zlínského kraje v jednotlivých letech. Tabulky jsou do roku 2019 zpracovány ve formátu MS Excel po jednotlivých letech. Od roku 2020 je možné informace o dotacích z rozpočtu ZK získat přes interaktivní report. Dotace, na které Krajský úřad ZK vydává příjemcům rozhodnutí (např. v roce 2019 hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti - ÚZ 29014, 29015, 29017, 29030, 29516, 29519) nejsou dotacemi z rozpočtu ZK, ale zasílá je příjemci přímo Ministerstvo zemědělství. více »

Metodiky a předpisy

Seznam platných právních předpisů pro ÚSC (zdroj Zprávy MF 2/2019).Změny v právních předpisech. více »

Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů

Zde přikládáme odkaz na stránky "Deník veřejné správy", kde jsou umístěny jednotlivé zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů více »

Kontrolní vazby výkazu FIN 2-12 M

Zde přikládáme seznam kontrolních vazeb výkazu FIN 2-12 M. Chybové hlášení, které obdrží účetní jednotka, obsahuje číslo chybné vazby, které si může přiřadit podle sloupce "ID Vazby" seznamu ke konkrétní kontrolní vazbě, která je porušena více »

aktualizováno: 5.11.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap