Oddělení rozpočtu a financování

Pracovní setkání s obcemi ZK 2019
Rozpočet 2020, návrh souhrnného dotačního vztahu položka 4112

Zde naleznete soubor pro souhrnné dotační vztahy na rok 2020 pro jednotlivé obce Zlínského kraje

Po 1. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly dne 23. 10. 2019 schváleny základní parametry státního rozpočtu na rok 2020 včetně celkového objemu příspěvku pro obce - Příloha č. 6 a Příloha č. 8 k zákonu č. …./2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020 „Finanční vztahy státní rozpočtu k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích“ a „Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze“.
Nově je zde zveřejněna metodika k dotaci na výkon SPOD.
Také je zde umístěn odkaz na on-line kalkulačku pro výpočet sdílených daní dle rozpočtového určení daní (RUD) na rok 2020(vyhl. MF č. 219/2019 Sb.), která vychází z predikce Ministerstva financí.
více »

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2019

Dokumenty související s finančním vypořádáním v aktuálním roce. více »

Státní závěrečný účet 2019
Finanční vypořádání se Zlínským krajem 2019
Volby 2019

Podklady k volbám konaným v roce 2019. více »

Rozpočet na rok 2019

Zde naleznete podrobný výpočet souhrnného dotačního vztahu na rok 2019 a veškeré relevantní podklady, také je zde umístěn odkaz na on-line kalkulačku RUD více »

Dotace ze Státního rozpočtu

Jsou zde umístěny tabulkové přehledy poskytnutých dotací z některých odvětvových ministerstev.
OP VVV (UZ 33063)
OPZ 2014+ (UZ 13013)
Dotace z MV na zabezpečení akceschopnosti SDH
Dotace ze SZIF více »

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Tento podkanál obsahuje informace o dotacích z rozpočtu ZK poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí na území Zlínského kraje v jednotlivých letech. Tabulky jsou do roku 2019 zpracovány ve formátu MS Excel po jednotlivých letech. Od roku 2020 je možné informace o dotacích z rozpočtu ZK získat přes interaktivní report. Dotace, na které Krajský úřad ZK vydává příjemcům rozhodnutí (např. v roce 2019 hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti - ÚZ 29014, 29015, 29017, 29030, 29516, 29519) nejsou dotacemi z rozpočtu ZK, ale zasílá je příjemci přímo Ministerstvo zemědělství. více »

Informace k účinnosti zákonů č. 23/2017 Sb., č. 24/2017 Sb., a č. 25/2017 Sb.

Zde přikládáme základní informace k účinnosti zákonů č. 23/2017 Sb., č. 24/2017 Sb., a č. 25/2017 Sb. Dopady se týkají aktuálně zejména povinnosti zveřejňování vybraných dokumentů. Podrobnější informace zveřejnilo Ministerstvo financí ve svých zprávách pro finanční orgány obcí a krajů číslo 2/2017 - dostupné na http://www.denik.obce.cz/go/dokumenty/Z_mf/rok_17/2_17/index.htm

Informace, které byly e-mailem zaslali obcím, mají charakter metodického doporučení, obce si mohou zvolit vlastní, odlišný postup. více »

Kontrolní vazby výkazu FIN 2-12 M

Zde přikládáme seznam kontrolních vazeb výkazu FIN 2-12 M. Chybové hlášení, které obdrží účetní jednotka, obsahuje číslo chybné vazby, které si může přiřadit podle sloupce "ID Vazby" seznamu ke konkrétní kontrolní vazbě, která je porušena více »

METODIKY A SMĚRNICE

- nově přidán aktuální seznam platných právních předpisů pro ÚSC (zdroj Zprávy MF 2/2019)

- Metodiky MPSV k dotaci na výkon SPOD (ÚZ 13011) na rok 2019

- Metodiky MPSV k dotaci na výkon sociální práce (ÚZ 13015) na rok 2018 (celá dokumentace ke stažení na odkazu http://www.mpsv.cz/cs/29060 )

více »

Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů

Zde přikládáme odkaz na stránky "Deník veřejné správy", kde jsou umístěny jednotlivé zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů více »

Návody a formuláře

Zde naleznete návody jak pracovat se soubory umístěnými na našich webových stránkách a vzory formulářů k vyplnění více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap