Oddělení řízení a rozvoje

Vykonává samostatnou působnost na úseku zdravotnictví, zejména:

 

 • zajišťuje činnosti spojené s agendou zakladatelských funkcí akciových společností - nemocnic a zřizovatelských funkcí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace,
 • zabývá se realizací hlavních směrů rozvoje zdravotnictví,
 • zpracovává metodické pokyny pro jednotné vstupy, výstupy a postupy mezi nemocnicemi a orgány kraje,
 • koordinuje přípravu pro realizaci projektů financovaných z prostředků fondů Evropské unie a dalších finančních zdrojů týkajících se zdravotnictví, odpovídá za správné a úplné vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti zdravotnictví,
 • zpracovává finanční controlling nemocnic, analyzuje ekonomická data, monitoruje plnění schválených obchodních plánů, sleduje uskutečněnou produkci nemocnic založených Zlínským krajem, vyhodnocuje kvalitu poskytnutých zdravotních služeb dle zvolených ukazatelů, na základě podkladů jednotlivých obchodních společností připravuje a kompletuje podklady pro rozhodování jediného akcionáře, radu a zastupitelstvo,
 • podílí se na rozvoji nemovité infrastruktury v oblasti zdravotnictví,
 • odpovídá za zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé, děti a dorost, stomatologické pohotovostní služby na území Zlínského kraje,
 • odpovídá za zajištění protialkoholní záchytné stanice na území Zlínského kraje,
 • odpovídá za zajištění prohlídek těl zemřených mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje,
 • sestavuje návrh pro rozpočet kraje a tříletý rozpočtový výhled v oblastech investiční, strategické a provozní činnosti za odvětví zdravotnictví, zabezpečuje hospodaření dle schváleného rozpočtu a rozpočtového výhledu a kontrolu jeho čerpání, vyhotovuje podklady pro závěrečný účet a výroční zprávu kraje,
 • podílí se na inventarizaci majetku, závazků a pohledávek na úseku zdravotnictví
aktualizováno: 5.2.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap