Oddělení pro zvláštní úkoly

Oddělení plní úkoly státní správy v přenesené působnosti kraje na úseku:

  • krizového řízení a havarijního plánování
  • přípravy veřejné správy na její činnost při krizových situacích
  • a v oblasti branné politiky státu.

Z hlediska činnosti úřadu má oddělení v gesci i ochranu utajovaných informací a prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

 

Oddělení v samostatné působnosti zajišťuje:

  • poskytování dotací obcím na jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů a na vyrozumívací systémy
  • poskytování dotací občanskému sdružení " Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska" na činnost a na akce.

 

Kontakty na oddělení

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap