Oddělení pro zvláštní úkoly

Oddělení plní úkoly státní správy v přenesené působnosti kraje na úseku:

 • krizového řízení a havarijního plánování
 • přípravy veřejné správy na její činnost při krizových situacích
 • a v oblasti branné politiky státu.

Z hlediska činnosti úřadu má oddělení v gesci i ochranu utajovaných informací a prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Zabezpečuje agendu vyplývající ze zákona o válečných hrobech a pietích místech.

 

Oddělení v samostatné působnosti zajišťuje:

 • poskytování dotací obcím na jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů a na vyrozumívací systémy
 • poskytování dotací občanskému sdružení " Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska" na činnost a na akce.

 

Kontakty na oddělení

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

 • +420 577 043 111
 • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.