Oddělení příspěvkových organizací

Zabezpečuje finanční řízení příspěvkových organizací Zlínského kraje, sleduje a vyhodnocuje hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje podle platného rozpočtu, s výjimkou škol a školských zařízení. Metodicky řídí odbor školství, mládeže a sportu v oblasti finančního hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje ve školství. Zpracovává podklady pro návrh rozpočtu Zlínského kraje, zprávu o hospodaření a závěrečný účet Zlínského kraje za oblast příspěvkových organizací. Monitoruje hospodaření obchodních a obecně prospěšných společností Zlínského kraje (mimo nemocnic a.s.) a podílí se na přípravě materiálů k hospodaření na jednání orgánů těchto společností. Kontroluje úplnost a správnost účetních výkazů příspěvkových organizací zřízených obcemi předaných do Centrálního systému účetních informací státu.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap