Oddělení památkové péče

Zlínský kraj a památky

Zlínský kraj představuje ve svém památkovém fondu významný soubor urbanistických, architektonických, kulturně – historických, uměleckých a estetických hodnot, jehož význam a potřeba ochrany jsou vyjádřeny existencí památkových rezervací, památkových zón, ochranných pásem, zařazením Areálu zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO i soustavným společenským zájmem o uchování těchto hodnot. více »

Činnost oddělení památkové péče
Rady a informace z oblasti památkové péče
Dotace z oblasti památkové péče
aktualizováno: 1.5.2012