Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů

Samostatná působnost

 • Odpovídá za koncepci rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže a rozvoje sportu, včetně zdravotně handicapovaných.
 • Odpovídá za koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve školách a školských zařízeních.
 • Odpovídá za koncepční činnost v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně vyhodnocování situace v této oblasti a v oblasti spolupráce se sociálními partnery ve Zlínském kraji.
 • Vyhledává možnosti podpory a podporuje vytváření podmínek pro uplatňování konceptu rozvoje lidských zdrojů v kraji, zejména prostřednictvím podílení se na zpracování projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.
 • Odpovídá za vytváření podmínek pro sport dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Odpovídá za administraci a za hospodaření s finančními prostředky sekce MLÁDEŽ A SPORT Fondu Zlínského kraje.
 • Odpovídá za organizaci aktivit spojených s propagací tělovýchovy a sportu.
 • Odpovídá za organizaci soutěží a olympiád vyhlašovaných nebo podporovaných krajem.
 • Vypracovává koncepci prevence rizikového chování u dětí a mládeže.
 • Odpovídá za organizaci aktivit spojených s prevencí rizikového chování u dětí a mládeže.
 • Zajišťuje kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany příspěvkových organizací kraje.
 • Zabezpečuje úkoly spojené s přípravou a organizací porad a metodických setkání ředitelů školských příspěvkových organizací kraje a úkoly spojené s dalším vzděláváním vedoucích pracovníků školství.
 • Odpovídá za komplexní zajištění realizace podprogramů v oblastech své působnosti vyhlašovaných krajem včetně jejich vyhodnocení a kontroly realizace projektů.
 • Vyjadřuje se k přidělování grantů a dotací směřujících do oblasti mládeže a sportu a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

 

Přenesená působnost

 • Odpovídá za organizování soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 • Koordinuje zpracování a aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje a zajišťuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Koordinuje zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji za předchozí rok, zajišťuje předložení výroční zprávy zastupitelstvu kraje a MŠMT a zajišťuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 • Odpovídá za oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže jevů ve vztahu k mládeži.
aktualizováno: 8.8.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap