Odbor strategického rozvoje kraje

"Strategický rozvoj" má ve své gesci Odbor strategického rozvoje kraje. Ten má dvě oddělení - oddělení absorpční kapacity a oddělení koncepcí a analýz.

Oddělení absorpční kapacity je primárně zaměřeno na posilování schopnosti subjektů v regionu vytvářet a předkládat projekty a na posilování kapacit souvisejících s využíváním dotací a to pomocí celé řady nástrojů od poradenské, metodické a konzultační činnosti přes vzdělávání až po koordinaci, monitoring a evaluaci. Oddělení je garantem rozvojových aktivit na venkově, v cestovním ruchu a v oblasti revitalizace brownfields. Jsme koordinátorem Integrovaných plánů rozvoje území s vysokým potenciálem rozvoje cestovního ruchu: Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska (IPRÚ). Koordinujeme přípravu a realizaci strategicky významných projektů Zlínského kraje – 14I15 BAŤŮV INSTITUT, Komplexní odbavovací, řídící a informační systém ve veřejné dopravě, Informační vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje.

Oddělení koncepcí a analýz se systematicky zabývá analyzováním a podporou rozvoje celého území kraje. Jednoduše řečeno, má na starosti koncepční dokumenty, které do značné míry určují další směřování kraje. Jednak to jsou základní strategické dokumenty, které se zabývají rozvojem kraje jako celku (zejména Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009–2020 a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010–2012) a dokumenty sektorové (v nichž lze najít přesněji rozpracované potřebné tematické oblasti - například zdravotnictví, školství, podnikání a inovace nebo třeba cestovnímu ruchu). Spolupracujeme také s ministerstvy na celostátních programech, dále s celou řadou dalších organizací a institucí tak, abychom pro potřeby kraje zajistili potřebnou informační základnu, bez níž by se jen sotva dal sledovat a plánovat rozvoj v jakékoliv oblasti. Zabýváme se rovněž významnými rozvojovými projekty a aktivitami, které mají inovativní či pilotní charakter.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap