Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Základní principy tvorby obecně závazných vyhlášek obcí
Samostatná působnost obcí a kontrola jejího výkonu
Informace o zákazu zadání, zpracování a šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu
Seminář pro ohlašovny 2015

Prezentace ke stažení. více »

Metodická pomůcka k novele zákona o místních poplatcích
Uplatnění fikce doručení ve správním řízení

Stanovisko veřejného ochránce práv k výkladu § 23 odst. 4 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. více »

Seminář pro ohlašovny 2014 – Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014
Nový zákon o státním občanství České republiky účinný od 1.1.2014
Ověřování způsobilosti k vedení matričních knih

Ověřování způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin („zkouška odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře“) po 1. lednu 2014. více »

Vzory při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Novela tiskového zákona

Zákonem č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů byl tiskový zákon novelizován a novela nabyla účinnosti dne 1.11.2013. více »

Poskytování informací o příčině úmrtí po 1.1.2013

Od 01.01.2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého). Dle této vyhlášky neobsahuje část A Listu o prohlídce zemřelého, která se odesílá matričním úřadům, údaje o příčině smrti. více »

Metodika k nařízením obcí
Setkání se zástupci obcí Krhová a Poličná

V pátek 31.5.2013 se v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje uskutečnilo setkání pracovníků odboru právního a Krajského živnostenského úřadu se zástupci obcí Krhová a Poličná. více »

Veřejné sbírky – aneb kde je hranice mezi charitou a obchodem?

Dne 10.5.2013 se v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje uskutečnilo pracovní setkání se strážníky obecních policií ve Zlínském kraji. Tématem byla problematika veřejných sbírek. více »

Zákaz pobytu – nová sankce za přestupek

Dne 15.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o přestupcích, která dává možnost za spáchání některých přestupků uložit jako sankci zákaz pobytu. více »

Vzory ke správnímu řízení o zrušení místra trvalého pobytu obecně

Určeno ohlašovnám. více »

Vzory ke správnímu řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední

Určeno ohlašovnám. více »

Vzory ke správnímu řízení ve věci změny jména a příjmení

Určeno matričním úřadům. více »

Základní registry - prezentace

V následujícím odkazu naleznete informace k základním registrům včetně prezentace.
více »

Manuál pro pořadatele sbírek

V následujím odkazu naleznete podrobný manuál pro pořadatele veřejných sbírek. Ostatní informace a dokumenty potřebné k pořádání veřejné sbírky, naleznete v sekci "Občan a úřad" v odkazu "Veřejné sbírky". více »

Katalog činností obcí základního typu k 31.1.2014
Informace Ministerstva vnitra ČR k registru smluv

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.