Odbor Kancelář ředitele

Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Registr osob

Zákonem č. 192/2016 Sb. ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další zákony, došlo k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Změny ukládají obecním a krajským úřadům jako zřizovatelům vést evidenci o všech jimi zřízených příspěvkových organizacích, úřady se tak stávají editory základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci. více »

Vstupní vzdělávání úředníků veřejné správy

Zlínský kraj ( dále jen ZK ) je akreditovanou vzdělávací nstitucí Ministerstva vnitra České republiky pod číslem akreditace AK I./ I – 43/2003 a má akreditovaný vzdělávací program pro vstupní vzdělávání úředníků ÚSC pod č. akreditace AK I./VV – 30/2003.
Každoročně ve čtyřech termínech, nabízí Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen KÚZK) možnost absolvovat vstupní vzdělávání prezenční formou nejen svým zaměstnancům, ale i zaměstnancům obcí Zlínského kraje. Odbor kancelář ředitele KÚZK oblast vstupního vzdělávání metodicky usměrňuje a zabezpečuje realizaci vzdělávacího programu pro vstupní vzdělávání úředníků ÚSC.O připravovaném aktuálním termínu vstupním vzdělávání jsou obce informovány v předstihu emailem,v případě dalších dotazů nebo pro více informací můžete kontaktovat: KÚZK, Kancelář ředitele, Oddělení personálních věcí a vzdělávání Bc. Janu Lapčíkovou, tel. 577 043 244, e-mail:jana.lapcikova@kr-zlinsky.cz více »

aktualizováno: 8.7.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap