Odbor dopravy a silničního hospodářství

Základní funkcí dopravy je přemístění osob a věcí, což ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry, protože zajišťuje spojení mezi lidmi a hospodářskými subjekty v prostoru, čímž umožňuje územní dělbu práce, a tím přispívá k socioekonomickému rozvoji. K tomu jsou nutné dopravní prostředky a dopravní infrastruktura, která zásadním způsobem ovlivňuje kvalitativní i kvantitativní úroveň dopravy. Doprava sama o sobě nevytváří žádnou hmotnou produkci, těžko si však lze jakoukoli hospodářskou činnost představit bez jejího zapojení.
Uživateli dopravy jsou příslušníci všech sociálních skupin obyvatelstva stejně jako veškeré organizace vyvíjející hospodářskou činnost. Význam dopravy bývá mnohdy ze strany veřejnosti podceňován, o to více si ovšem lidé její nezastupitelnost uvědomí ve chvíli, kdy ji z jakéhokoli důvodu nemohou využít. Neřešení problémů v dopravě může vyústit ve velké přímé i nepřímé celospolečenské ztráty.

Cyklodoprava

Cykloatlas ČR a další zajímavé odkazy Soutěž UNILEVER Sprinter roku 2009 více »

Silniční síť na území Zlínského kraje
Železniční síť na území Zlínského kraje
Informace o investičních akcích spolufinancovaných z Regionálního operačního programu (ROP)

Základní informace o akcích spolufinancovaných z ROP. více »

Informace o investičních akcích spolufinancovaných z programu (SROP)
BESIP
aktualizováno: 12.2.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap