OD KOSMY PŘES DALIMILA: kroniky inspirující

23.9.2021 - 27.2.2022
14. budova baťovského areálu
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
http://www.muzeum-zlin.cz/cs/vystavy-a-akce/od-kosmy-pres-dalimila/

Výstava věnovaná kronikářství obsahuje 20 tkaných tapisérií s tématy z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, jednoho ze stěžejních děl českého písemnictví. Veršovaná kronika z počátku 14. století je dílem neznámého autora, přívlastek Dalimilova, se objevuje až v 17. století.. Pařížský zlomek o 12 listech je nedávno objevenou (2005) částí latinského překladu tohoto díla, jenž vznikl pravděpodobně v horní Itálii,  nejspíše Boloni, mezi lety  1331-1333. Je významný nejenom svou výjimečně  bohatou výtvarnou  výzdobou, která je na první pohled jeho  nejvýznačnějším rysem, Ačkoli  jde o pouhý zlomek obsahující zhruba  desetinu celého textu, obsahuje  řadu celostránkových obrazů i menších  iluminací, představujících  nejstarší dochovanou českou knížecí galerii.

Autorkou tapiserií je olomoucká výtvarnice Věra Mičková, která vytvořila i repliku proslulé tapisérie z Bayeux. „Jde vlastně o české dějiny viděné italskýma očima.  Iluminace vytvářeli toskánští mniši a do našich příběhů tak vložili svou  krajinu, architekturu, faunu i floru. Mniši měli navíc tendenci  z jejich pohledu zřejmě nudná pozadí krášlit ornamentálními tapetami,  nad jejichž vyšíváním zlatou nití jsem se řádně zapotila,“ říká autorka

Tapiserie doplňují výstavní panely s vysvětlujícími texty a fotografiemi. Jako trojrozměrné předměty je vystaveno asi 70 kronik ze sbírek muzeí Kroměříže, Uherského Brodu a Uherského Hradiště. Interaktivní prvky umožní listování zdifitalizovanými kronikami a nabídnou také interaktivní hry a videa vztahující se k tématu výstavy.

Doplněna bude texty a velkoplošnými tisky k českému kronikářství a cca 70 kronikami z muzejních knihoven a sbírek MJVM, MK, MJAKUB a SMUH. Ve výstavě budou umístěny dotykové obrazovky s interaktivními prvky – listování zdigitalizovaných kronik, interaktivní hry nebo videa k tématu kronikářství. Pro děti je připraven interaktivní koutek s aktivitami k tkaní gobelínů i psací koutek umění kaligrafie.

Kurátorka výstavy a knihovnice muzea Mgr. Veronika Balajková o výstavě:

"Výstava prezentuje 20 tapisérií, které jsou replikami iluminací Pařížského zlomku nejstarší česky psané a veršované Kroniky tak řečeného Dalimila. Jde o latinský překlad této kroniky zhotovený pravděpodobně v Itálii pro Karla IV. v letech 1331 až 1333. Dvacet nádherných iluminací inspirovalo Věru Mičkovou k převedení těchto maleb do tkané podoby. Pracovala na nich v letech 2009 až 2011 a vytvořila dvacet obdivuhodných tkaných gobelínů o rozměrech 70 x100 centimetrů, na nichž jsou zachyceny epizody z raných českých dějin.

Přehlídka jejích mistrovských děl je doplněna tištěnými kronikami, ze sbírek muzeí Zlínského kraje zachycujícími historii českého kronikářství od Kosmovy kroniky až po dobu osvícenství. Výstava je tak ideální 3D učebnicí seznamující nejen školní děti s dějinami českého kronikářství a dějepisné literatury.  Ukázka děl českých kronikářů se snaží představit jejich práce jako živá poselství, která i přes propast několika staletí zůstávají stále aktuálním inspiračním zdrojem české kultury a umění a jsou díky své aktuálnosti stále vydávána v nových a nových edicích. Nejznámější čeští kronikáři psali často svá slova pro podporu národa v těžkých dobách. Tím je jejich vzkaz stále blízký a aktuální, neboť těžké časy v českých zemích nastávaly, nastávají a budou nastávat s železnou pravidelností, ale důležité je připomenout si že po nich vždy přišlo opět období rozkvětu a inspirace.

Návštěvníci tak mají možnost prohlédnout si různá vydání děl českých kronikářů od 16. století až po současnost. Nejstarším starým tiskem, který je zde k vidění je kniha ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Kosmografie česká vydaná v Praze v roce 1554. Z fondů uherskobrodského muzea zde mimo jiné spatříte také Kratičká historická vypsání knížat a králů uherských z roku 1786 a Komenského Historie o protivenstvích církve české vydané v roce 1844. Ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy uvidíte dílo Tomáše Pešiny z Čechorodu Phosphorus Septicornis z roku 1673, dále dvě různá vydání Hájkovy Kroniky české z let 1718 a 1819, několik edic kroniky Františka Martina Pelcla z 18. a 19. století a mnoho dalšího. Knihy ze svých fondů rovněž poskytly knihovny Muzea Kroměřížska a Slováckého muzea.

Díky spolupráci s Národní knihovnou České republiky můžeme návštěvníkům zprostředkovat k prozkoumání a „prolistování“ pomocí dvou dotykových obrazovek umístěných ve výstavním prostoru deset digitalizovaných kronik, jejichž originály jsou uloženy právě v Národní knihovně.

Nudit se rozhodně nebudou ani děti a hraví dospěláci, pro něž je připraven řemeslný koutek s tématem Starých pověstí českých s možností tkaní gobelínů, psaní starého písma, čtení kronik a pověstí. V neposlední řadě mají naši hosté také možnost shlédnout animák, který je vtipnou formou seznámí s českou historií a bájemi."

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap