Od 25. ledna Krajský úřad Zlínského kraje přijímá žádosti o kotlíkové dotace

  22.12.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje schválila včera krajská rada. V jeho rámci bude možno žádat o tzv. kotlíkové dotace určené fyzickým osobám, majitelům rodinných domů z celého Zlínského kraje, kteří využívají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a chtějí jej vyměnit za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Ode dnešního dne je Program včetně první průběžné výzvy a předepsaných formulářů žádosti a příloh zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje, v sekci Kotlíkové dotace.

Příjem žádostí včetně příloh bude probíhat od 25. ledna 2016, 7.30 hodin do 10. března 2016, 16.00 hodin, a to na oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje, kam je možno žádosti doručit osobně nebo poštou. Zlínský kraj si však vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí i dříve, a to v případě vyčerpání finančních prostředků určených na výzvu.

„Nastavení kotlíkových dotací jsme dlouhodobě chystali a dolaďovali ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. V tuto chvíli můžeme říci, že pracovníci oddělení dotačních programů krajského úřadu jsou plně připraveni nejen na příjem a vyhodnocování podaných žádostí, ale také na poskytnutí potřebných informací a rad žadatelům,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, odpovědný za životní prostředí.

Požadovaný obsah žádosti včetně příloh je podrobně popsán ve výzvě. Žádost i přílohy musí být vyplněny na předepsaných formulářích a žádost musí být podepsána žadatelem, tj. vlastníkem nemovitosti, ve které má být výměna uskutečněna. Po přijetí žádosti proběhne nejprve kontrola formálního obsahu žádosti a kontrola způsobilosti žádosti. V případě nedostatků z hlediska formálního bude zájemce vyzván k doplnění žádosti. Žádosti o dotaci budou posuzovány z hlediska splnění podmínek (kritérií) způsobilosti. Podpora bude poskytována dílčím projektům v pořadí dle data a času přijetí žádosti o dotaci, a to až do vyčerpání alokace finančních prostředků na program (první výzvu). O žádosti bude rozhodnuto příslušným orgánem Zlínského kraje do 60 pracovních dní od jejího řádného podání.

Bližší informace ke kotlíkovým dotacím je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje, v sekci Kotlíkové dotace, případně lze položit dotaz na email: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: Ing. Kristýna Drahotůská (577 043 833), Ing. Petr Hasala (577 043 825).

Zpracoval: Jan Vandík

22. 12. 2015

Další informace:
R
enata Janečková                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.