Ochrana ovzduší

Aktuální stav znečištění ovzduší – zpráva ČHMÚ:

http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/ovzdusi-v-regionech/zlinsky

Mapy znečištění ovzduší na území České republiky:

http://pr-asu.chmi.cz:8080/IskoPollutionMapView/faces/viewMapImages.xhtml

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/Obsah_CZ.html

 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07:

a)      OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

b)      Příloha č. 1 (PZKO)

  1. Analýza původu smogových situací ve Zlínském kraji - 2013 -ke zhlédnutí zde
  2. Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří IX. - XI. / 2014 -ke zhlédnutí zde
  3. Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří V. - VII. / 2015 -ke zhlédnutí zde
  4. Analýza ovzduší ve Zlínském kraji ve vztahu k lokálním topeništím za rok 2015 -ke zhlédnutí zde
Chci si vyřídit (žádosti, formuláře)
Zpřístupňování informací dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší
Zákon o ochraně ovzduší

Dne 1. 9. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů byl zrušen. více »

Informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv

Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů / spalinové cesty/. více »

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

Na základě zakázky Krajského Úřadu Zlínského kraje bylo od 12. 12. 2012 do 20. 12. 2012 realizováno měření kvality ovzduší v Košíkách. Jeho účelem bylo proměření lokality Košíky,
provést vyhodnocení imisní situace a zjistit tak vliv malých topenišť na kvalitu ovzduší v malé obci bez
vlivu dopravy a bez zatížení průmyslovým znečištěním. více »

14 denní experimentální měření imisí v lokalitě průmyslové zóny Napajedla

Měření kvality ovzduší probíhalo v Napajedlech od 27. 11. 2012 do 12. 12. 2012. Měření bylo realizováno na základě zakázky Krajského Úřadu Zlínského kraje. Jeho účelem bylo proměření lokality Napajedla v blízkosti areálu bývalé Slavie v podmínkách průmyslové zóny s koncentrací většího počtu zdrojů znečišťování ovzduší. více »

Rozptylová studie Zlínského kraje

Rozptylová studie Zlínského kraje je matematický model vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na imisní zátěž v dýchatelné zóně. K její aktualizaci přistoupil Zlínský kraj z důvodu neustálých změn v oblasti emisí stacionárních zdrojů, z důvodu jejich optimalizace či rekonstrukce, případně emisí z nově vybudovaných zdrojů. Jedním z hlavních důvodů bylo také výrazné navýšení automobilové dopravy spolu se zprovozněním nových úseků dálnice D1, rychlostní komunikace R55 v úseku Hulín – Otrokovice a výstavbou obchvatů některých měst a obcí. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap